m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraVLADA UPOZNATA SA INFORMACIJOM MFSS-a I MW

VLADA UPOZNATA SA INFORMACIJOM MFSS-a I MW

VLADA UPOZNATA SA INFORMACIJOM MFSS-a I MW

 

Predloženo da članovi odbora ne mogu biti na partijskim funkcijama

 

Vlada će, nakon dodatnih konsultacija MFSS-a sa ministarstvima, odlučivati o kriterijumima za bolji učinak u većinski državnim preduzećima. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS), u saradnji sa kompanijom Montenegro Works (MW), dostavilo je Vladi Crne Gore na upoznavanje informaciju o preporukama za poboljšanje učinka odbora direktora preduzeća u većinskom vlasništvu države kroz jasne kriterijume za članstvo.

Ključni kriterijumi se odnose na minimum nivoa kvalifikacija obrazovanja, godine radnog iskustva u djelatnosti društva ili u drugim djelatnostima, kao i to da član odbora direktora u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države ne može obavljati funkciju u političkoj partiji.

Vlada se danas upoznala sa informacijom i usvojila zaključak koji se zadužuje MFSS da intenzivira aktivnosti i obavi dodatne konsultacije sa ministarstvima ekonomskog razvoja, kapitalnih investicija te javne uprave, digitalnog društva i medija u vezi sa predloženim kriterijumima za izbor kvalifikivanih članova odbora direktora u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države. Potom će Vladi Crne Gore biti dostavljen konačan predlog na usvajanje.


Kompanija MW, čiji je osnivač Vlada Crne Gore, ne propisuje kriterijume,
već je o tome izradila informaciju u saradnji sa MFSS-om, a o preporukama za kriterijume odlučuje Vlada. Prema tome, nema prepreka da se procedura nastavi i obave dalje konsultacije u pravcu rješavanja jednog od najznačajnijih pitanja za većinski državna preduzeća.

Informacija je urađena na osnovu preporuka relevantnih međunarodnih institucija i najbolje evropske prakse.

 

Tim za odnose s javnošću

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Vlada Crne Gore

Komentari