m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeHrvatskaEkonomija HRViše od 484.2 milijuna eura za pomoć EU regijama pogođenim katastrofama

Više od 484.2 milijuna eura za pomoć EU regijama pogođenim katastrofama

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

PLENARNA SJEDNICA

18. svibnja 2021.

Više od 484.2 milijuna eura za pomoć EU regijama pogođenim katastrofama

· Više od 397 milijuna eura za potporu zbog koronavirusa za 17 EU država članica i tri zemlje pristupnice

· Gotovo 87 milijuna eura za prirodne katastrofe u Grčkoj i Francuskoj

· Fond solidarnosti EU-a treba biti jednostavniji i brži

· Treba poboljšati pripravnost i prevenciju rizika

Uz odobrenje nove pomoći, zastupnici su pozvali Komisiju da pojednostavi korištenje Fonda solidarnosti EU-a kako bi osigurao odgovor na klimatske promjene te na sve učestalije prirodne katastrofe.

U utorak Parlament se suglasio s mobiliziranjem 397.5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU-a (FSEU) za pomoć 17 država članica i tri zemlje pristupnice u vezi s izvanrednim stanjem u području javnog zdravlja zbog pandemije virusa COVID-19. Riječ je o: Austriji, Belgiji, Češkoj, Estoniji, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Njemačkoj, Portugalu, Rumunjskoj, Španjolskoj te Albaniji, Crnoj Gori i Srbiji. Više informacija i podaci o iznosima pomoći po državi dostupni su u izvješću koje je prihvaćeno s 675 glasova za, 8 protiv te 13 suzdržanih.

Dodatnih 86.7 milijuna eura bit će dodijeljeno Grčkoj i Francuskoj zbog prirodnih katastrofa u drugom semestru 2020. godine. Detaljnije o tome ovdje.

Brzo djelovanje i hitna pomoć

U rezoluciji prihvaćenoj u utorak, zastupnici su istaknuli da su zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena i intenziviranja prirodnih katastrofa države članica EU-a sve ranjivije. Smatraju da bi EU trebao olakšati i ubrzati korištenje pomoći iz FSEU-a regijama pogođenim katastrofama.

U tekstu koji je odobren s 668 glasova za, 10 protiv te 18 suzdržanih upozorava se na poteškoće na koje nailaze države korisnice Fonda kad je riječ o utvrđivanju točnog iznosa štete u vrlo kratkom roku. Kako bi se olakšao postupak, zastupnici pozivaju Komisiju da istraži načine za uklanjanje administrativnih prepreka te za „maksimalnu fleksibilnost u dodjeli sredstava iz Fonda”, kako bi se osiguralo „brzo djelovanje i hitna pomoć” za regije i države pogođene katastrofom.

Zastupnici naglašavaju „ključnu” važnost sprečavanja rizika od katastrofa i upravljanja njima. Kako bi se to postiglo te kako bi se učinak kriza sveo na najmanju moguću mjeru, pozivaju Komisiju i nacionalne vlade da „ojačaju istraživanja i obrazovanje” za odgovor na krize. Proračun FSEU-a trebao bi biti dovoljno velik ne samo kako bi mogao biti pomoć u obnovi nego i zbog izgradnje otpornosti na klimatske promjene prije nego se dogode katastrofe.

Parlament zahtijeva da EU posveti posebnu pozornost najudaljenijim regijama, otocima i područjima seizmičke ili vulkanske aktivnosti – dijelovima Europe posebno ugroženim prirodnim katastrofama. Zastupnici žele da FSEU-a sveobuhvatnije uzme u obzir regionalne i prekogranične katastrofe.

Dodatno, Parlament traži od Komisije da omogući tehničku i administrativnu pomoć državama korisnicama kako bi im se pomoglo da razviju dugoročne strategije usmjerene na smanjenje utjecaja regionalnih prirodnih katastrofa te velikih javnozdravstvenih kriza.

Izjava

Izvjestitelj i predsjednik Odbora za regionalni razvoj Younous Omarjee (Ljevica, Francuska): „Zbog klimatskih promjena očekuje se učestalija pojava klimatskih katastrofa u nadolazećim godinama. Suočeni s tim ljudskim tragedijama koje sa sobom povlače i teške gospodarske posljedice, od ključne je važnosti da značajno povećamo sredstva u Fondu i ubrzamo procedure za njihovu mobilizaciju. Sve europske regije su izložene , a posebice otoci na kojima je gospodarski razvoj još uvijek nesiguran, a ranjivost na klimatske promjene ekstremna.”

Kontekst

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) ustanovljen je nakon teških poplava u središnjoj Europi 2002. godine, kako bi se omogućilo brzo pružanje pomoći državama članicama i zemljama pristupnicama u slučajevima velikih prirodnih katastrofa. Otada je iz FSEU-a dodijeljeno oko 6.6 milijardi eura pomoći za oko 100 elementarnih nepogoda u 23 države članice i jednoj zemlji pristupnici.

U ožujku 2020., kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19, prošireno je područje primjene Fonda kako bi se obuhvatila i izvanredna stanja u području javnog zdravlja.

Poveznice

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje (18.05.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Datoteka postupka: Revizija Fonda solidarnosti Europske unije

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2087(INI)&l=en

Datoteka postupka: Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0077(BUD)&l=en

Prijedlog financijskih alokacija iz FSEU-a za izvanredna stanja u području javnog zdravlja (COVID-19) po državama

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/solidarity/eusf_contributions_covid_en.pdf

Fond solidarnosti Europske unije – države korisnice i studije slučaja

An overview of the EU Solidarity Fund – 2002-2020 | Data | European Structural and Investment Funds (europa.eu)

Odbor za regionalni razvoj

https://www.europarl.europa.eu/committees/hr/regi/home/highlights

Odbor za proračune

https://www.europarl.europa.eu/committees/hr/budg/home.html

Besplatne fotografije, video i audio materijal

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=natural%20disaster&

Komentari