m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / September 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeHrvatskaTjedna najava, od 17. do 23. svibnja 2021.

Tjedna najava, od 17. do 23. svibnja 2021.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

Tjedna najava, od 17. do 23. svibnja 2021.

BRUXELLES – IZDVOJENO

EU potvrda za COVID-19. Pregovarači Europskog parlamenta, Vijeća EU-a te Europske komisije nastavljaju razgovore o europskoj potvrdi za COVID-19. Tim će se dokumentom potvrditi da je osoba cijepljena protiv koronavirusa, da ima negativan rezultat na testiranju ili da se oporavila od bolesti COVID-19. Riječ je o potvrdi koja bi trebala omogućiti nesmetano i sigurno putovanje unutar EU-a od kraja lipnja. (utorak)

PLENARA SJEDNICA

Patenti za cjepivo protiv bolesti COVID-19. U srijedu ujutro, zastupnici će raspravljati o prijedlogu Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a) da se ukinu prava intelektualnog vlasništva na cjepiva protiv bolesti COVID-19, što podržava i američka administracija. Nakon ove rasprave, o rezoluciji bi se trebalo glasati tijekom sjednice od 7. do 10. lipnja.

Strategija EU-a prema Izraelu i Palestini. U utorak poslijepodne zastupnici će raspravljati o sukobima i nasilju između Izraela i Palestine.

Programi Erasmus+ / Kreativna Europa / Europske snage solidarnosti. Parlament će usvojiti tri programa EU-a za razdoblje 2021.-2027.: Erasmus program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport vrijedan 28 milijardi eura; program Kreativna Europa s dosad najvećom potporom za kulturne i kreativne sektore EU-a (2,2 milijarde eura); te program volontiranja Europske snage solidarnosti za mlade u Europi i šire (milijarda eura). (rasprava u utorak)

Fond za pravednu tranziciju. Zastupnici bi trebali usvojiti 17,5 milijardi eura vrijedan Fond za pravednu tranziciju koji će EU članicama pomoći u rješavanju socijalnih i ekonomskih posljedica tranzicije na klimatsku neutralnost. Fond će biti usmjeren prema najnerazvijenijim regijama, najudaljenijem teritoriju i otocima. Predanost klimatskoj neutralnosti do 2050. godine bit će uvjet za financijsku potporu. Ulaganja povezana sa spaljivanjem otpada i fosilnim gorivima neće moći biti uključena u programe dobivanja bespovratnih sredstava. (rasprava u ponedjeljak, glasanje u utorak)

Ekocid / Odgovornost za okoliš. Parlament će raspravljati i glasati o izvješću u kojem se zahtijeva jačanje postojećih pravila EU-a o ekološkoj odgovornosti tvrtki kako bi se spriječila i ispravila šteta nanesena okolišu te osigurala bolja podrška žrtvama. U nacrtu teksta poziva se Komisija da ispita kako se pojam “ekocid” može prepoznati u okviru EU zakonodavstva. (rasprava u srijedu, rezultat glasanja u četvrtak)

Turska / Izgledi za proširenje. Zastupnici će raspravljati o najnovijim događajima u Turskoj i pristupnim pregovorima Crne Gore. Glasat će se o dvjema rezolucijama, a očekuje se da će kritizirati tursku vladu zbog udaljavanja od europskih vrijednosti i standarda te da će podržati put Crne Gore prema Europskoj uniji. (rasprava u utorak, rezultati glasanja u srijedu)

Kalendar predsjednika. U utorak će se predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli sastati s čelnikom gruzijskog parlamenta Kakhom Kuchavom. U petak će na daljinu sudjelovati na Sastanku na vrhu o zdravlju.

Konferencija za medije. U ponedjeljak u 15:30 glasnogovornici Parlamenta i klubova zastupnika održat će konferenciju za medije o plenarnoj sjednici. Više o tome kako sudjelovati na konferenciji: ovdje.

MULTIMEDIJSKA RUBRIKA

Rad Europskog parlamenta možete pratiti na internetskim stranicama u multimedijskoj rubrici iz koje izdvajamo:

EU potvrde COVID-19: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-covid-19-certificate_18602_pk

Erasmus+ : https://multimedia.europarl.europa.eu/en/erasmus_18904_pk

Kreativna Europa: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/creative-europe_18402_pk

Europske snage solidarnosti : https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-solidarity-corps_18905_pk

EU – Turska: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk

EU proširenje – Zapadni Balkan: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-enlargement-western-balkans_18103_pk

EU strategija za Izrael i Palestinu: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-towards-israel-palestine_19102_pk

Izjave predsjednika EP-a Sassolija na plenarnoj sjednici: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statements-of-david-sassoli-ep-president-in-plenary_17403_pk

Komentari