m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Monday / December 4.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHSVJETSKI DAN ROMA

SVJETSKI DAN ROMA

Сарајево/Sarajevo 8.4.2022. godine

INFORMACIJA ZA MEDIJE

PREDSJEDAVAJUĆI ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA LAZAR PRODANOVIĆ ČESTITAO SVJETSKI DAN ROMA

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović čestitao svim Romima, Romkinjama i romskim udruženjima u Bosni i Hercegovini 8. april, Svjetski dan Roma.

Predsjedavajući Prodanović ističe da Svjetski dan Roma institucijama vlasti na svim nivoima u BiH treba da predstavlja podstrek za snažniji angažman na poboljšanju položaja i statusa Roma, kao najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini.

Prodanović podsjeća na činjenicu da u Bosni i Hercegovini, prema procjenama domaćih i međunarodnih institucija, živi između 50 i 60 hiljada Roma, od kojih je svega 12,5 hiljada obuhvaćeno posljednjim popisom iz 2013. godine.

„Ovi brojevi opominju i dokazuju koliko mnogo truda svi zajedno treba da uložimo u projektima inkluzije romskih zajednica u BiH. To znači da je potrebno uraditi mnogo više kad je riječ o egzistencijalnim pitanjima Roma, njihovom školovanju, zdravstvenoj zaštiti i brojnim drugim pitanjima koja se odnose na poštovanje ljudskih i manjinskih prava romske nacionalne manjine“, poručuje Prodanović u svojoj čestitki.

Prema riječima Prodanovića posebnu pažnju treba obratiti na položaj Romkinja, koje se, kako upozorava, suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom, i kao žene i kao pripadnice romske nacionalne manjine. Riječ je o problemima ograničenog pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, kao i o pojavama nasilja u porodici, maloljetničkih brakova i prisilnog prosjačenja, naglasio je Prodanović i pozvao nadležne institucije da rade na suzbijanju ovih pojava.

Svjetski dan Roma obilježava se od 1971. godine, kada je u Londonu od 8. do 12. aprila održan prvi Svjetski kongres Roma. Na tom Kongresu donesene su istorijske odluke o romskoj zastavi, zvaničnoj himni, o proglašenju zvaničnog romskog jezika (romani chiba) i o zvaničnom prihvatanju naziva „Rom“ za pripadnike ovog naroda. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Komentari