m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraSAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

REAGOVANJE NA: https://www.cdm.me/politika/savjet-mladih-dps-a-demokrate-bile-protiv-gradnje-hidroelektrana-a-sada-su-za/


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA
 
Na samom početku da razjasnimo: Demokrate Crne Gore su protiv gradnje malih hidroelektrana.

Međutim, zahtjev EPCG za izuzećem od zabrane gradnje male hidroelektrane Otilovići podnijet je jer prethodno postoji već izgrađena infrastruktura i nedostaje praktično samo mehanika.Naime, izgradnja HE Otilovići vrši se uz već postojeću branu i hidroakumulaciju koji su izgrađeni u cilju obezbjeđenja TE Pljevlja sa tehnološkom vodom. Tehničko rješenje mHE ne remeti vodni režim nizvodno od brane, kao ni režim korišćenja vode postojećih korisnika, a ima zanemarljiv uticaj na životnu sredinu.

Podsjećamo, za vrijeme gradnje TE „Pljevlja” , za potrebe snabdjevanja njenog tehnološkog procesa vodom, na rijeci Ćehotini, 7km jugoistočno od Pljevalja, izgrađena je lučno-betonska brana sa pratećim objektima. Tako da planirano tehničko rješenje podrazumijeva samo izgradnju mašinske zgrade na desnoj obali Ćehotine, nizvodno od brane oko 100 m. Elektrana će biti opremljena sa dva agregata. Većim, osnovnim proizvodnim agregatom sa turbinom snage 2,75 MW, i manjim, pomoćnim agregatom sa turbinom snage 0,31MW, kojom se energetski koristi biološki minimum.

Takođe, projekat mHE Otilovići ne vrši nikakvu destrukciju biodiverziteta rijeke Ćehotine, ne vrši poremećaj hidrološkog režima rijeke, ne destabilizuje postojeće vodosnabdjevanje i ne ugrožava tradicionalni način života lokalnog stanovništva.Projekat ove mHE je u potpunosti prihvatljiv , jer je tehnički ostvarljiv, ekološki stabilan, ekonomski siguran.
Kad smo već rasčistili o pitanjima struke, za kraj se ipak moramo dotaći i pitanja morala i kredibiliteta.

Fascinantno je da o odgovornosti danas govore oni koji su upravo svojim tajkunima davali milione iz džepova građana za mnHE.

Oni koji su ekspresno istrošili 20000 stati TE i doveli u pitanje energetski sistem Crne Gore.

Oni koji za 30 godina vlasti nisu izgradili niti 1 energetski objekat u državnom vlasništvu.

Oni koji su prevarili građane za toplifikaciju i rekultivaciju zemljišta.

To su same neka od vaših laži i prevara građana ove zemlje. Zato, o struci, kredibilitetu, namjerama prema ovoj zemlji i kapacitetima nemojte. Tu ste se odlično „dokazali”, i činjenice jedva čekaju da vas demantuju.

Uostalom, zato su vam građani i uskratili povjerenje da upravljate ovom zemljom. Držite se zato nekih drugih tema, za koje je potrebna samo mašta.

Komentari