m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / March 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraSaopštenje: Radimo na stvaranju boljih uslova za IT zajednicu

Saopštenje: Radimo na stvaranju boljih uslova za IT zajednicu

Saopštenje: Radimo na stvaranju boljih uslova za IT zajednicu
Ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović sa saradnicima, razgovarao je sa predsjednikom udruženja IT zajednice Crne Gore, Alekandrom Prelevićem i  predstavnicima međunarodnih IT kompanija koje posluju u Crnoj Gori o stvaranju uslova koji će omogućiti da Crna Gora bude prepoznata kao idealna IT destinacija, kao  i mjerama koje će doprinijeti ozbiljnom iskoraku u pozicioniranju ukupne informatičke zajednice u našem društvu.
Predstavnici renomiranih kompanija iz ove oblasti, koji su vezali poslovni i lični angažman za Crnu Goru, predočili su izazove sa kojima se suočavaju u poslovanju na našem tržištu, upoređujući ovdašnje uslove sa uslovima u drugim evropskim zemljama. Najviše prostora za unaprjeđenje, vide u djelu poreskih politika ali i po pitanju definisanja rezidentnog statusa.
Ministar Damjanović ocijenio je da Vlada prepoznaje značaj ove djelatnosti i da će, u okviru svojih mehanizama učiniti sve da uslovi poslovanja budu konkurentni sa najboljim evropskim standardima i da će se sa ciljem donošenja najboljih  rješenja sprovesti detaljna komparativna analiza, koja će u krajnjem doprinijeti da broj predstavnika međunarodne IT zajednica u našoj državi, višestruko premaši postojeći nivo.
Današnjem sastanku prisustvali su predstavnici kompanija: Customertimes Montenegro DOO, HTL Devco DOO, ByteMinds Montenegro DOO, Artec 3D  Adriatika DOO, Belka Games DOO i DataArt Solutions, INC, New York, NY

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

MINISTARSTVA FINANSIJA

Komentari