m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraSaopštenje o izboru pravnog zastupnika u arbitražnom postupku

Saopštenje o izboru pravnog zastupnika u arbitražnom postupku

Saopštenje o izboru pravnog zastupnika u arbitražnom postupku koji je Duško Knežević pokrenuo protiv države Crne Gore i o postupku ASK o kojem su se javno izjašnjavali, iako je zvanično još u toku

Politički napad DPS (kako čudno piše URA) bastiona

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) sprovelo je javni postupak izbora pravnog zastupnika države u vezi sa sporom koji su pokrenuli tužioci Duško Knežević, Atlas Holding Limited i Meljine Complex Limited, i pored toga što to nije bilo obavezno prema članu 14 Zakona o javnim nabavkama jer je zastupanje u međunarodnim arbitražama izuzeto od primjene postupaka javnih nabavki. To je urađeno upravo da bi se dodatno osigurala zaštita interesa države Crne Gore, podigao nivo transparetnosti i odgovornosti prema državnom novcu u postupku izbora pravnog zastupnika u ovom nasljeđenom problemu.

U prevodu – pravni savjetnik nije biran “na riječ” ili “na lijepe oči”, kako je to do sada bila praksa, već se objavio javni poziv za izbor, bez obzira što to nije bila zakonska obaveza, a na osnovu kompletno sprovedenog postupka ne može biti osnova na sumnju u korupciju. 

Zbog toga, u najmanju ruku, čudi interesovanje Agencije za sprečavanje korupcije za slučaj u kojem je MFSS postupalo sa većom zaštitom od obavezne. Zanimljiv je i tajming za plasiranje informacije, i to o svom postupku koji još zvanično nije završen.

Dok se vodi ispitni postupak ASK, uz javnu negativnu kampanju, nećemo se pitati kome je to u ovom slučaju i zašto zasmetao odgovoran odnos prema državnom interesu. Očekujemo da Agencija, iz koje su javno saopštili da nijesu završili postupak ali već preko medija najavljuju da će mišljenje proslijediti Specijalnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje, izričito saopšti koji je to zakon prekršen u konkretnom slučaju.

MFSS, na čelu sa ministrom Milojkom Spajićem, dostavilo je ASK kompletnu dokumentaciju o izboru pravnog zastupnika, a radilo je čisto, zakonito, odgovorno i u najboljem interesu zaštite javnog interesa.

Dodatno, cijeli postupak izbora pravnog zastupnika je sproveden objektivno i odgovorno. Svaka ponuda je bodovana, o čemu postoji pisana dokumentacija. Dodatno, sa najbolje rangiranim ponuđačima su obavljeni i intervjui, o čemu takođe postoji i audio vizuelni zapis.

Odluka ASK o ovom slučaju, ili bilo koje druge institucije, može biti jedino pozitivna za rad u javnom interesu, ukoliko se bude postupalo profesionalno i zakonito, bez ličnih i drugih motiva obračuna.

Takođe, sproveden je istovjetan postupak kao kod izbora pravnog zastupnika u slučaju arbiražnog spora koji je protiv Crne Gore pokrenula Addiko banka. Ovaj spor je okončan tako što je arbitražni sud odbacio sve tužbene zahtjeve Addiko banke protiv crnogorske Vlade i naložio banci da Crnoj Gori nadoknadi 70 odsto troškova, kojima je država bila izložena kako bi se branila u arbitražnom postupku.

Poziv iz 2017. godine za taj slučaj je bio identičan, sa istim kriterijumima, kao ovaj za koji je ASK pokrenula postupak. Nijesmo primijetili da se ASK bavila ispitivanjem postupanja kod arbitražnih postupka pokretanih protiv države Crne Gore u ranijem periodu, kao ni ovog koji je sprovodila DPS vlada, te ih ohrabrujemo da to čine, makar približno revnosno kao kod postupanja ovog resora.

Ukazujemo da je postupak izbora pravnog zastupnika u vezi sa sporom koji su pokrenuli tužioci Duško Knežević, Atlas Holding Limited i Meljine Complex Limited završen u aprilu 2021. godine. Na javnom pozivu za izbor pravnog zastupnika dostavljene su 52 ponude, a i izabran je tim pravnih savjetnika Four Knights LLC – švajcarska advokatska kancelarija, specijalizovana za rješavanje međunarodnih arbitražnih i parničnih sporova, uključujući i investicionu arbitražu. Članovi Four Knights tima okupili su kombinovano iskustvo i znanje iz više od 275 arbitražnih postupaka, od kojih su 60 investicione arbitaže, više od 65 postupaka koji su se vodili po UNCITRAL arbitražnim pravilima i više od 45 puta su zastupali interese nezavisnih država u sporu.

S obzirom na to da svako neadekvatno tumačenje, posebno u medijima, može ugroziti poziciju države Crne Gore u ovom postupku, ukazujemo da je uspješno okončanje postupka za državu odgovornost svih aktera u društvu, a ne samo Vlade Crne Gore.

 

 

 

Komentari