m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Monday / February 6.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraSaopštenje: Ministarstvo pravde

Saopštenje: Ministarstvo pravde

Podgorica, 28.11.2022. godine

 

Ministarstvo pravde je, pažljivo sagledavajući višegodišnje stanje u crnogorskom pravosuđu koje je rezultiralo, između ostalog, i pokretanjem krivičnih postupaka protiv najviših nosilaca pravosudnih funkcija, zatim, negativnim izvještajima evropskih partnera i NVO sektora, na njihov rad, ali i ogromnim nepovjerenjem građana u pravosudne organe, došlo do zaključka da je potrebno uvesti dodatni  modalitet utvrđivanja njihove odgovornosti, jer dosadašnji sistem provjera očigledno nije ispunio željena očekivanja i pokazao je nesporne limite po ovom pitanju.

S tim u vezi, ukazala se potreba za razmatranjem mogućnosti uvođenja procesa vetinga, kroz koji bi se utvrdila odgovornost svih onih sudija i državnih tužilaca koji su u prethodnom periodu nestručno i nesavjesno obavljali funkciju.

U tom cilju, ministar pravde Marko Kovač će započeti proceduru formiranja radnog tima (koji će pored predstavnika Ministarstva pravde činiti i predstavnici sudstva, državnog tužilaštva, civilnog sektora i međunarodni eksperti) sa zadatkom da razmotri mogućnost uvođenja veting sistema u Crnoj Gori, u skladu sa međunarodnim standardima i uz puno poštovanje ustavnih principa nezavisnosti pravosuđa.

Zadatak radnog tima biće da na sistemski i sveobuhvatan način izradi analizu mogućnosti uvođenja procesa vetinga, uz sagledavanje iskustava država u kojima je ovaj proces već primijenjen, te uspostavljanja vladavine prava u Crnoj Gori.

 

MINISTARSTVO PRAVDE

Komentari