m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 2.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraSaopštenje: Eko fond planira da kroz subvencije u 2022. godini dodijeli oko 7 miliona eura

Saopštenje: Eko fond planira da kroz subvencije u 2022. godini dodijeli oko 7 miliona eura

Fond za zaštitu životne sredine (Eko – Fond) organizovao je Info dan kojem su prisustvovali predstavnici delegacija međunarodne zajednice, ambasadori evropskih zemalja kao i predstavnici domaćih institucija. Cilj je bio upoznati prisutne sa planovima i projektima Eko -fonda i razmotriti mogućnosti saradnje sa sličnim institucijama u Evropi i mogućnostima povlačenja sredtava za ekološke projekte (zaštita životne sredine, klimatske promjene, energetska efikasnost i obnovljivi iyvori energije).

Cilj događaja je bio da zaintrigiramo međunarodnu javnost kako bi smo vidjeli na koji način bi mogli da ih zainteresujemo za projekte koje planiramo da realizujemo kaoo i kako obezbijediti dodatna sredstva koje bi smo kroz subvencije vratili građanima, privredi i državnim institucijama” kazao je direktor Eko fonda Draško Boljević.

On je podsjetio da se Eko – fond kroz dosadašnje projekte fokusirao na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije i do sada subvencionirao kupovinu električnih i hibridnih vozila kao i ugradnju fotonaponskih sistema.

Boljević je kazao  da je ove godine Eko fond svoje aktivnosti usmjerio, osim gore navedenih,  i na oblast zaštite životne sredine i oblast klimatskih promjena.

„Usvajam ovogodišnjeg plana rada stiču se neophodni preduslovi da se krene u realizaciju tih projekata. Trenutni izvori finansiranja ne pokrivaju sve planirane projekte zbog čega sada želimo da animiramo međunarodne institucije kako bi obezbijedili nedostajuća sredstva.” rekao je Boljević.

Planirano je da se u ovoj godini kroz projekte i subvencije oko 7 miliona eura dodijeli građanima, privredi i državnim institucijama.

Boljević je kazao i da je trenutno u toku prijava za projekat realizacije ON Gred i OFF gred sistema kojima se žele obuhvatili i područja Crne Gore koji nisi pokriveni elektrodistributivnom mrežom.

„Sprovodimo i projekat 500+ i 3000+ koji je jedan od ključnih projekata u ovoj godini i trenutno je u finalnoj fazi razrade i eko fond učestvuje sa 20 odsto subvencije”.

Kada je riječ o međunarodnoj saradnji, Eko fond je usmjerio svoje aktivnosti ka Zelenom klimatskom fondu i Svjetskoj banci ali su procesi i procedure za povlačenje sredstava iz ovih institucija komplikovani i vrijeme potrebno za njihovo dobijanje je 18, odnosno 24 mjeseca objašnjava Boljević. 

„Mi smo u procesu odobrenja aplikacije i prvi projekti će se odnositi na institucionalno i kadrovsko jačanje Eko – fonda”.

Nemanja Peković  pomoćnik izvršnog direktora Eko fonda je istakao da kada je riječ o planiranju energetske politike kod nas veoma su važne sve obaveze koje proizilaze iz procesa pregovora za pristupanje Evropskoj uniji.

Jovana Daković  Rukovoditeljka službe za razvoj i implementaciju međunarodnih i partnerskih odnosa istakla je da je Eko fond u saradnji sa resornim ministarstvom pokrenuo inicijativu prema Zelenom klimatskom fondu za dobijanje akreditacije koja će omogućiti pristup ka međunarodnom fondu za povlačenje sredstava za finansiranje projekata u oblasti životne sredine i energetske efikasnosti.

Lidija Škatarić  Rukovoditeljka službe za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije podsjetila je da se Crna Gora kao članica energetske zajednice obavezala Priskim sporazumom da će smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte u iznosu od 35odsto u odnosu na 1990. godinu.

Komentari