m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHSAOPĆENJE ZA MEDIJE: Izgradnja kapaciteta za efikasnu borbu protiv cyber kriminala u Bosni i Hercegovini

SAOPĆENJE ZA MEDIJE: Izgradnja kapaciteta za efikasnu borbu protiv cyber kriminala u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 05. 04. 2022. godine

SAOPĆENJE ZA MEDIJE: Izgradnja kapaciteta za efikasnu borbu protiv cyber kriminala u Bosni i Hercegovini

 

Radionica o pružanju pomoći u izgradnji kapaciteta za efikasnu borbu protiv cyber kriminala u Bosni i Hercegovini na kojoj su učestvovali predstavnici sigurnosnih i pravosudnih institucija i agencija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini održana je danas u Sarajevu.

Organizacija i održavanje radionice rezultat je dobre saradnje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, a predavači su predstavnici čeških institucija, eksperti u polju borbe protiv cyber kriminala. Radionica je realizirana u sklopu programa razvojne saradnje Republike Češke u BiH.

Cilj radionice je bio razmjena informacija i prezentacija prakse o borbi protiv cyber kriminala na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i međunarodnoj i međuagencijskoj saradnji.

U uvodnim obraćanjima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i ambasadorica Češke Republike u Bosni i Hercegovini Ivana Hlavsová naglasili su da ubrzana informatizacija i kompjuterizacija pored svoje izrazito pozitivne strane, svakako ima i negativnu stranu – otvorena su vrata za nova kriminalna i teroristička ponašanja, odnosno zloupotrebu kritične infrastrukture i nove hibridne prijetnje.

Također, istaknute su i obaveze koje je Bosna i Hercegovina dobila kroz preporuke iz Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i preporuke Podobora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku.

S obzirom na aktuelnost teme i brzi razvoj informacionih tehnologija u svijetu, istaknuta je neophodnost češćeg održavanja obuka iz ove oblasti.

Komentari