m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHSaopćenje NES-a o strajku upozorenja UIO BiH

Saopćenje NES-a o strajku upozorenja UIO BiH

Dovođenjem zaposlenih u UIO i ostalim državnim institucijama u daleko lošiji položaj od onih na entitetskom nivou vlasti, potkopava se država BiH

Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine (NES BiH) podržava Sindikat zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u njihovoj višegodišnjoj borbi za popravljanje izuzetno lošeg položaja zaposlenih u UIO BiH, koja je kulminirala stupanjem u svakodnevne dvosatne štrajkove upozorenja.

– Nedopustivo je da u instituciji, koja je ključna za fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, s obzirom da se sa 85 posto svi budžeti u BiH finansiraju od indirektnih poreza, zaposleni imaju plaće daleko niže od većine ostalih državnih službenika i zaposlenika, a posebno sa federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa.

Odbijanje Vijeća ministara BiH da popravi loš položaj zaposlenih u UIO, ali i većine ostalih službenika na državnom nivou vlasti, koji su daleko slabije plaćeni od onih na nižim nivoima, govori da nekome očito ne odgovaraju jake državne institucije. Jer, jake institucije mogu graditi isključivo najbolji i najkvalificiraniji kadrovi, koji se lošim uvjetima za rad očito namjerno tjeraju iz državnih uprava i službi. Time se direktno potkopavaju državne institucije i država Bosna i Hercegovina.

NES BiH se zalaže za jaku državu, koja mora imati i jake institucije. Zbog toga pozivamo Vijeće ministara BiH da ispravi ovu višegodišnju nepravdu i uposlene u UIO i većini drugih državnih institucija dovede u isti rang sa zaposlenima na entitetskim, kantonalnim i općinskim nivoima vlasti – navodi se u saopćenju NES-a.

Press služba NES-a

Komentari