m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / September 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraPremijer Krivokapić – Premijerski sat: Vlada kroz Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu stvorila uslov za brži ekonomski oporavak

Premijer Krivokapić – Premijerski sat: Vlada kroz Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu stvorila uslov za brži ekonomski oporavak

Premijer Krivokapić – Premijerski sat: Vlada kroz Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu stvorila uslov za brži ekonomski oporavak

Predsjednik Vlade Crne Gore, prof. dr Zdravko Krivokapić odgovarajući na pitanje Branka Radulovića iz Kluba poslanika Pokreta za promjene, kazao je da je Vlada, kroz Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu, stvorila uslov za brži ekonomski oporavak, uz stabilizaciju javnih finansija kao jednog od glavnih preduslova ukupne ekonomske održivosti i budućeg oporavka i razvoja.

„Cijeneći Vašu opservaciju, nadam se da crnogorsko društvo jasno uviđa osnovne ciljeve rada ove Vlade, koji se prvenstveno odnose na uspostavljanje pravne države, u kojoj su svi jednaki pred zakonom, kao i države jednakih šansi za sve njene građane u pravom smislu te riječi”, poručio je premijer Krivokapić.

Predsjednik Vlade je saopštio, da se, samim tim, nameće neophodnost uspostavljanja jednake odgovornosti svih građana pred zakonom, odnosno jednake primjene zakona na sve.

„Kao potvrda navedenih stavova, jasno govori i najsvježiji primjer – ova Vlada odgovorno istrajava u svim zakosnkim koracima da se Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga primjeni na sve djelatnosti, bez obzira na enormne pritiske i, slobodno mogu reći, pokušaja ucjene. Razvojni ekonomski koncept je baziran na oporavku turizma, opštoj imunizaciji stanovništva, što će uz definisane mjere usmjerene na rast prihoda budžeta i racionalizaciju svih troškova koji nemaju produktivan karakter omogućiti značajan nivo oporavka crnogorske ekonomije”, navodi se u pisanom odgovoru premijera Krivokapića.

Predsjednik Vlade istakao je da je snažan uticaj pandemije virusa COVID-19 na ekonomiju Crne Gore u uslovima visoke zavisnosti od turizma, uz istovremeno zatvaranje državnih granica tokom ljetnje turističke sezone, doveo do realnog pada BDP-a od 15,2 odsto. „Ostvarenja budžetskog deficita na nivou od 10,1% i ubrzale rast već visokog javnog duga na nivo od 105,1%, u 2020. godini. Dubina ekonomske krize i slaba diverzifikovanost ekonomije zahtijevale su sprovođenje odlučnih mjera fiskalnog prilagođavanja kako bi se obezbijedilo smanjenje budžetskog deficita i javnog duga, i pružila podrška ekonomskom rastu”, navodi se u odgovoru premijera Krivokapića.

 

Premijer je kazao da je, istovremeno, u cilju ostvarivanja ušteda i podizanja transparentnosti trošenja javnih sredstava, po prvi put u izradi budžeta, u potpunosti, primijenjeno programsko budžetiranje.

„Programski budžet omogućiće direktno povezivanje politika i ciljeva Vlade sa rezultatima, čime će se omogućiti lakše definisanje prioriteta i bolja preraspodjela sredstava. Predloženim budžetom, projektuje se da će prosječna realna stopa ekonomskog rasta u periodu 2021-2023 iznositi 7,6%, pri čemu je za 2021. projektovan snažan rast od 10,5% pod uticajem niske baze iz 2020. godine, dok su za 2022. i 2023. projektovane stope rasta od 6,5% i 5,8%”, kazao je predsjednik Vlade.

Premijer je nagalasio da će se uskoro na javnoj raspravi pred građanima naći Fiskalna strategija, kao strateški dokument kojim će se jasno definisati pravci politika Vlade iz oblasti poreske i fiskalne politike.

„Pratićemo pažljivo ostvarenje Budžeta za 2021.godinu i ukoliko se ukaže opravdana potreba za rebalansom, te ako se steknu uslovi jasno propisani Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, nećemo oklijevati sa sprovođenjem svih, zakonom definisanih, koraka u cilju daljeg jačanja cjelokupne ekonomije Crne Gore.    Zadatak 42. Vlade Crne Gore je da do kraja ove godine stabilizuje ekonomiju, strogo kontroliše javne finansije i uvede ekonomiju i društvo u snažni oporavak do naredne godine. Tek na kraju 2022. godine možda će se steći uslovi strukturnijeg promišljanja oko uvećanja, mada i tada skromnog, rashodnih pozicija budžeta. Stoga, do tada Vlada Crne Gore ne planira rebalans, a kako bi se povećalo trošenje, odnosno dodatno prikupljanje od poslovnih subjekata u zemlji. Pored pravedne redistribucije, Vlada Crne Gore je obavezna da slijedi i predvidivost u planiranju poslovnih perspektiva, a kako bi se redovnim i ustaljenim prikupljanjem državnih prihoda obezbijedila održivost javnih tokova novca”, navodi se u pisanom odgovoru premijera Zdravka Krivokapića.

KABINET PREDSJEDNIKA VLADE
 
 

Komentari