m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 9.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraPremijer Krivokapić – Premijerski sat: Otvaranje zajedničkog graničnog prelaza sa Albanijom, Zatrijebačka Cijevna – Grabon, od velikog značaja za Vladu

Premijer Krivokapić – Premijerski sat: Otvaranje zajedničkog graničnog prelaza sa Albanijom, Zatrijebačka Cijevna – Grabon, od velikog značaja za Vladu

Premijer Krivokapić – Premijerski sat: Otvaranje zajedničkog graničnog prelaza sa Albanijom, Zatrijebačka Cijevna – Grabon, od velikog značaja za Vladu

Predsjednik Vlade Crne Gore, prof. dr Zdravko Krivokapić saopštio je da je pitanje otvaranja zajedničkog graničnog prelaza sa Albanijom, Zatrijebačka Cijevna – Grabon, od velikog značaja za Vladu, te da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, poslednjih mjeseci, intenziviralo aktivnosti kako bi se navedeni granični prelaz stavio u funkciju.

„Nažalost, tokom izgradnje ovog graničnog prelaza, bivšoj nadležnoj administraciji je promaklo blagovremeno preduzimanje aktivnosti po pitanju napajanja ovog graničnog prelaza električnom energijom, i to je, poslaniče Ibrahimoviću, glavni razlog zašto do sada predmetni granični prelaz nije otvoren”, navodi se u pisanom odgovoru premijera Krivokapića na pitanje Ervina Ibrahimovića iz Kluba poslanika Bošnjačke stranke.  

Premijer je kazao da su Predlogom zakona o budžetu, za program Integrisano upravljanje granicom, planirana sredstva i za elektrifikaciju ovog zajedničkog graničnog prelaza.

„Takođe, Vlada Crne Gore, na sjednici od 13. maja 2021. godne, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, donijela je Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2021. godinu i Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2021. godinu, kojima su predviđene aktivnosti od značaja za uspostavljanje ovog zajedničkog graničnog prelaza. U cilju koordinacije aktivnosti graničnih policija i carina Crne Gore i Republike Albanije na pripremama za uspostavljanje zajedničke granične kontrole na ovom graničnom prelazu, aktom ministra unutrašnjih poslova Crne Gore, Sergeja Sekulovića, 6.4.2021. godine, upućena je inicijativa ministru unutrašnjih poslova Republike Albanije”, kazao je premijer Krivokapić.

Predsjednik Vlade saopštio je da će zajednički granični prelaz, izgrađen na teritoriji Crne Gore, početi da funkcioniše nakon finalizacije izgradnje u dijelu snadbijevanja graničnog prelaza električnom energijom i postizanja dogovora sa albanskom stranom o terminu vršenja zajedničke granične kontrole. Premijer Krivokapić kazao je da je u okviru IPA Strateškog programa prekogranične saradnje Crna Gora – Republika Albanija, izgrađen 2017. godine ovaj zajednički granični prelaz, u cilju povezivanja Podgorice i Gusinja preko teritorije Republike Albanije.

„Otvaranje zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon podrazumijevalo je prethodnu rekonstrukciju dionice puta od Dinoše do granične linije sa Republikom Albanijom, odnosno do budućeg zajedničkog graničnog prelaza, kao preduslova za uspostavljanje ovog putnog pravca, a sa ciljem povezivanja dvije države na trasi putnog pravca Podgorica – Gusinje, koji se znatnim dijelom prostire preko teritorije Republike Albanije. Uprava za saobraćaj organizovala je rekonstrukciju pomenutog putnog pravca i u završnoj je fazi”, navodi se u pisanom odgovoru predsjednika Vlade, Zdravka Krivokapića.

KABINET PREDSJEDNIKA VLADE
 
 

Komentari