m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 9.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHPREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

Сарајево/Sarajevo 25.03.2022. godine

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

ZA PERIOD OD 28. 03. DO 01. 04. 2022.

 

OSTALE SJEDNICE

 1. 03. 2022.

10. sjednica Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH
▪ 17,15 časova sala 1/I

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Nezavisnog odbora;
 1. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i Prijedloga Plana rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;
 1. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za sprovođenje procedure odabira kandidata na pozicije direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine i utvrđivanje teksta Javnog konkursa;
 1. Razmatranje predstavke, broj: 05/1-50-17-201/22 od 07.02.2022. i dopisa Ministarstva bezbjednosti BiH, broj: 13-04-4-1013-2/22 od 08.02.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentrne skupštine BiH 09.02.2022., broj: 05/1-50-17-201-2/22;
 1. Tekuća pitanja
 1. Razmatranje predstavke, broj: 05/1-50-17-87-2/22 od 18.02.2022.
 2. Razmatranje predstavke, broj: 05/1-50-17-305/22 od 25.02.2022.
 3. Ostalo

 

 

 1. 03. 2022.

      ► 81. sjednica Savjeta nacionalnih manjina BiH ▪ 17 časova Plava sala

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Savjeta nacionalnih manjina BiH;
 2. Razmatranje informacije sa zajedničkog sastanka Savjeta nacionalnih manjina BiH i Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske;
 3. Razmatranje usmene informacije o pomoći izbjeglicama ukrajinskog porijekla, podnosilac: Andrija Svatok;
 4. Razmatranje usmene informacije o izboru članova Savjeta nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, podnosilac: Todorka Jovanović;
 5. Tekuća pitanja.

 

 

 

 

Komentari