m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 9.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHPREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH ZA RAZDOBLJE OD 21. 3. DO 25. 3. 2022.

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH ZA RAZDOBLJE OD 21. 3. DO 25. 3. 2022.

Сарајево/Sarajevo 18.03.2022. godin

 

PLENARNE SJEDNICE

 1. 3. 2022.

► 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
      ▪ 11 sati Plava dvorana

 

DNEVNI  RED

U skladu s člankom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, izaslanicima će biti omogućeno postavljati pitanja u usmenom obliku.

 

 1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s člankom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-371/22 od 11. 3. 2022.;
 3. Zahtjev Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa u u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s člankom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-1393/22 od 11. 3. 2022.;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama (P.Z.E.I.), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-495/21 od 16. 3. 2021., skraćeni postupak (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), predlagatelj: Vijeće ministara BiH,  broj: 01,02-1-2100/21 od 29. 12. 2021., skraćeni postupak ( prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom, broj: 02-02-1-378/22 od 11. 3. 2022.;
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o financiranju institucija BiH (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom, broj: 02-02-1-862/21 od 18. 6. 2021.;
 8. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom, broj: 02-02-1-862/21 od 18. 6. 2021.;
 9. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zahtjevu Zastupničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s člankom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-50-6-528-9/22;
 10. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima BiH po hitnom postupku, u skladu s člankom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-1223/21 od 16. 6. 2021.;
 11. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 4. 2021.;
 12. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. godinu i Programskom i Financijskom planu za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-977/21 od 6. 5. 2021.;
 13. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka broj 1 koji su predložili izaslanici iz Kluba srpskoga naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: „Razlog nefunkcioniranja Doma naroda PSBiH je bespravna odluka visokog predstavnika Valentina Inzka kojom je pokušao nametnuti izmjene i dopune Kaznenog zakona BiH, na što nije imao pravo. Ovlast za nametanje zakona od strane visokog predstavnika, kao neizabranog stranca, ne postoji u Daytonskom sporazumu i Aneksu 10., jedinom aneksu kojim se jasno određuju zadaci visokog predstavnika.”, broj: 02-50-6-528-8/21 od 29. 11. 2021., od 15. 12. 2021.;
 14. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka broj 2 koji su predložili izaslanici iz Kluba srpskoga naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: „Nužno je da oni koji su kreirali poslјednju odluku Valentina Inzka ju i ponište. Vijeće ministara BiH trebalo bi što prije predložiti način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti, imajući u vidu da se u BiH vodio građanski rat ili ‘tragični sukob u regiji’, kako je to definirano u Daytonskom sporazumu.”, broj: 02-50-6-528-8/21 od 29. 11. 2021., od 15. 12. 2021.;
 15. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka broj 4 koji su predložili izaslanici iz Kluba srpskoga naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: „Dom naroda PSBiH konstatira da Ustavni sud BiH, izlazeći izvan svoje nadležnosti i suprotno ustavnom određenju da ‘BiH nastavlјa svoje pravno postojanje prema međunarodnom pravu kao država, ali s unutarnjim sustavom izmijenjenim kako je ovim Ustavom predviđeno’, donosi odluke suprotne Ustavu BiH kada je u pitanju državna imovina. Ustavom BiH u članku III.3.a) propisano je da ‘sve vladine funkcije i ovlasti, koje po ovom Ustavu nisu izričito dodijelјene institucijama Bosne i Hercegovine, pripadaju entitetima”, broj: 02-50-6-528-8/21 od 29. 11. 2021., od 15. 12. 2021.;
 16. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka broj 5 koji su predložili izaslanici iz Kluba srpskoga naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: „Dom naroda konstatira da Ustavom BiH državnoj zajednici BiH nije izričito dano pravo na imovinu niti nadležnost za reguliranje vlasništva nad državnom imovinom, pa je nužno to pitanje razriješiti sporazumom između dva entiteta, kantona u Federaciji BiH, kao i Brčko distrikta BiH, koji je u zajedničkom vlasništvu (kondominij) Republike Srpske i Federacije BiH.”, broj: 02-50-6-528-8/21 od 29. 11. 2021., od 15. 12. 2021.;
 17. Konsolidirano godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1103/21 od 28. 5. 2021.;
 18. Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2020., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1104/21 od 28. 5. 2021.;
 19. Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2020. godinu, podnositelj: Ured za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-50-18-1149/21 od 4. 6. 2021.;
 20. Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-16-1-2070/21 od 15. 11. 2021.;
 21. Izvješće o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2020. godinu, podnositelj: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-2175/21 od 13. 12. 2021.;
 22. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće pričuve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za razdoblje I. – XII. 2020., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1219/21 od 15. 6. 2021.;
 23. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće pričuve za razdoblje I. – XII. 2020., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1220/21 od 15. 6. 2021.;
 24. Informacija o trenutačnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH (IGA) uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, broj: 01,02 -50-18-1232/21 od 17. 6. 2021.;
 25. Izaslanička inicijativa Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-1698/21 od 6. 9. 2021.;
 26. Izaslanička inicijativa Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-2219/21 od 22. 12. 2021.;
 27. Zaključak Zajedničkog kolegija obaju doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-16,3/22 od 9.3.2022;
 28. Obavijest sa 16. sjednice Zajedničkog kolegija obaju doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-16,5/22 od 9.3.2022.

 

OSTALE SJEDNICE

 1. 3. 2022.

► 74. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka
u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad
kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u
kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani
sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i
Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica
Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i
Hercegovine
▪ 17 sati dvorana 2/I.

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika sjednice Neovisnog povjerenstva;
 2. Razmatranje predstavke upućene od strane Vijeća nacionalnih manjina BiH, broj: 05/7-50-17-256/22 od 15.2.2022. godine;
 3. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-349/22 od 4.3.2022.;
 4. Dopis Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 02-15-1-120-2/22 od 4.3.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 7.3.2022. broj: 05/6-50-15-27-73/22;
 5. Tekuća pitanja
 6. a) Odluka Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/5-50-14-11-10,12/22 od 7.3.2022. godine;
 7. b) Plan aktivnosti za travanj 2022. godine

 

 

 1. 3. 2022.

►  20. sjednica Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku,
carine, promet i veze Doma naroda
▪ 10,30 sati Plava dvorana

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Informacije o trenutačnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa (broj: 01,02-50-18-1232/21 od 17. 6 .2021.)
 1. Tekuća pitanja

 

 

►  25. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda
▪ 12 sati dvorana 1/I

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Povjerenstva;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2100/21 od 29. 12. 2021. (usuglašenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom i načela prijedloga zakona – postupak u skladu s čl. 99. i 100., a u vezi s člankom 125. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-378/22 od 11. 3. 2022. (usuglašenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom – postupak u skladu s člankom 99. Poslovnika Doma).

►  22. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda
▪ 13,30 sati Plava dvorana

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  javnim nabavama (P.Z.E.I.), predlagatelj: Vijeće ministara BiH – druga faza u povjerenstvu, broj: 01-02-1-495/21 od 16. 3. 2021.;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o financiranju institucija BiH – prva faza u povjerenstvu, predlagatelj: Zastupnički dom, broj: 02-02-1-862/21 od                    18. 6. 2021.;
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost – prva faza u povjerenstvu, predlagatelj: Zastupnički dom, broj: 02-02-1-378/22 od     11. 3.2022.;
 5. Razmatranje Izvješća o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, broj: 01,02-16-1-2070/21 od 15. 11. 2021. (podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH);
 6. Razmatranje Izvješća o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1149/21 od 4. 6. 2021. (podnositelj: Ured za razmatranje žalbi BiH);
 7. Razmatranje Konsolidiranog godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020., broj: 01,02-16-1-1103/21 od 28. 5. 2021. (podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 8. Razmatranje Godišnjeg konsolidiranog izvješća unutarnje revizije za 2020., broj: 01,02-16-1-1104/21 od 28. 5. 2021. (podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 9. Razmatranje Informacije o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće pričuve dodijelјenih za saniranje ekonomskih šteta za razdoblje I. – XII. 2020., broj: 01,02-16-1-1219/21 od 15. 6. 2021. (podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 10. Razmatranje Informacije o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće pričuve za razdoblje I. – XII. 2020., broj: 01,02-16-1-1220/21 od 15. 6. 2021. (podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH).

 

 1. 3. 2022.

► Kontituirajuća sjednica Privremenog zajedničkog povjerenstva
obaju domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
za
provođenje procedure imenovanja tri ombudsmana za ljudska
prava Bosne i Hercegovine
▪ 14 sati dvorana 1/I.

 

DNEVNI  RED

 1. Izbor predsjedatelja, prvog i drugog zamjenika predsjedatelja Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine;
 1. Dogovor o načinu rada Privremenog zajedničkog povjerenstva.

 

 

 

► 14. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine
BiH
▪ 17 sati dvorana 2/I.

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
 3. Žalba broj: 05/2-50-17-1988/21 od 29. 10. 2021. i Izvješće Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-1985-11/21 od 16. 2. 2022.,
 4. Žalba broj: 05/2-50-17-2133/21 od 1. 12. 2021. i Izvješće Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-2182-7/21 od 18. 2. 2022.,
 5. Žalba broj: 05/2-50-17-2168/21 od 10. 12. 2021. i Izvješće Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-2231-3/21 od 11. 2. 2022.,
 6. Žalba broj: 05/2-50-17-2186/21 od 15. 12. 2021. i Izvješće Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-2267-5/21 od 28. 2. 2022.,
 7. Žalba broj: 05/2-50-17-64/22 od 6. 1. 2022. i Izvješće Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-105-3/22 od 23. 2. 2022.;
 8. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
 9. Žalba broj: 05/2-50-17-2130/21 od 1. 12. 2021. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11865/21 od 21. 2. 2022.,
 10. Žalba broj: 05/2-50-17-2132/21 od 1. 12. 2021. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11881/21 od 3. 2. 2022.,
 11. Žalba broj: 05/2-50-17-2259/21 od 30. 12. 2021. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-13159/21 od 9. 2. 2022.,
 12. Žalba broj: 05/2-50-17-71/22 od 11. 1. 2021. i Izvješće Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-140/22 od 3. 2. 2022.;
 13. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3805/21 od 28. 2. 2022., u vezi sa zaključkom Odbora, broj: 05/2-50-15-28-13,6/22, povodom prijave građanina S. R., broj: 05/2-50-17-1853/21.;
 14. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-9747/21 od 17. 2. 2022., o postupanju prema zaključku Odbora, broj: 05/2-50-15-28-12,7/22, povodom anonimne prijave o zlouporabi baza podataka, broj: 05/2-50-17-1768/21.;
 15. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-5029/21 od 17. 2. 2022., o okončanju stegovnog postupka u predmetu povodom žalbe M. I., broj: 05/2-50-17-999/21 (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-453-10,5/21 od 4. 11. 2021.);
 16. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2689/21 od 22. 2. 2022., o okončanju stegovnog postupka u predmetu povodom žalbe S. Č., broj: 05/2-50-17-592/21 (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-453-8,3/21 od 22. 9. 2021.);
 17. Tekuća pitanja.

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.

 

Komentari