m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHPREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

Сарајево/Sarajevo 15.04.2022. godine

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

ZA RAZDOBLJE OD 18. 4. DO 22. 4. 2022.

 

 

OSTALE SJEDNICE

 1. 4. 2022.

► 10. sjednica Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH
▪ 17,15 sati dvorana 1/I.

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Neovisnog odbora;
 1. Razmatranje Prijedloga Izvješća o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i Prijedloga Plana rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;
 1. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za provođenje procedure odabira kandidata na pozicije ravnatelja i zamjenika ravnatelja policijskih tijela Bosne i Hercegovine i utvrđivanje teksta Javnog natječaja;
 1. Razmatranje predstavke, broj: 05/1-50-17-201/22 od 7.2.2022. i dopisa Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 13-04-4-1013-2/22 od 8.2.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentrne skupštine BiH 9.2.2022., broj: 05/1-50-17-201-2/22;
 1. Tekuća pitanja
 1. Razmatranje predstavke, broj: 05/1-50-17-87-2/22 od 18.2.2022.;
 2. Razmatranje predstavke, broj: 05/1-50-17-305/22 od 25.2.2022.;
 3. Ostalo

 

 

 

 

 

 1. 4. 2022.

► 15. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine
BiH
▪ 17 sati dvorana 2/I.

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-2187/21 od 15. 12. 2021. i Izvješća Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-2275-3/21 od 3. 2022.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
 4. Žalba broj: 05/2-50-17-65/22 od 6. 1. 2022. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-91/22 od 14. 3. 2022.,
 5. Žalba broj: 05/2-50-17-148/22 od 28. 1. 2022. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-709/22 od 9. 3. 2022.;
 6. Informacija Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-08-34-3-4730-22/19 od 21. 3. 2022., o suspenziji policijskog službenika (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-72,3/19 od 12. 12. 2019);
 7. Tekuća pitanja.

 

 

Komentari