m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 2.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHPREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

Сарајево/Sarajevo 14.05.2021. godine

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

ZA RAZDOBLJE OD 17. 5. DO 21. 5. 2021.

 

OSTALE SJEDNICE

 1. 5. 2021.

► 5. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

    ▪ 12 sati dvorana 1/I.

DNEVNI  RED

 1. Zapisnik sa 4. sjednice
 1. Prijedlog mišljenja po zahtjevu Emira Rahmanovića
 2. Nacrt Zaključka o arhiviranju dosijea
 3. Nacrt Odluke u predmetu Jelena Elčija Jovanović
 4. Nacrt Odluke u predmetu Dragan Anđelić
 5. Nacrt Odluke u predmetu Jakov Galić
 6. Nacrt Odluke u predmetu Sanja Bijakšić
 7. Nacrt Odluke u predmetu Zaim Backović
 8. Nacrt Odluke u predmetu Asja Nikšić
 9. Nacrt Odluke u predmetu Sead Jusić
 10. Nacrt Odluke u predmetu Mufid Memija
 11. Nacrt Odluke u predmetu Damir Šišić
 12. Nacrt Odluke u predmetu Siniša Gatarić
 13. Ostalo

 

 

► 3. sjednica Neovisnog odbora ▪ 17,15 sati dvorana 1/I.

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Neovisnog odbora;
 2. Razmatranje Izvješća o radu Granične policije BiH za 2020. godinu i Programa rada Granične policije BiH za 2021. godinu, broj: 17-08-04-28-817-1/21 od 23.3.2021. godine, a zaprimljeni u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 26.3.2021.godine, broj: 05/1-50-15-26-78-7/21, i razgovor sa rukovodstvom Granične policije BiH;
 3. Tekuća pitanja
 1. 5. 2021.

 

► 20. sjednica Povjerenstva za finnacije i proračun Doma naroda
▪ 11 sati dvorana 1/I.

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda;
 2. Razmatranje Godišnjih izvješća Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01-50-18-738/21 od 31. 3. 2021.;
 3. Razmatranje Izvješća o aktivnostima Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 02,3,02-16-9-769/21 od 7. 4. 2021.

 

 1. 5. 2021.

 

► 10. sjednica Povjerenstva za promet i veze ▪ 11 sati dvorana 2/II.

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika sjednice Povjerenstva;
 2. Zastupnička inicijativa Edite Đapo „kojom se zadužuju Vijeće ministara BiH i nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da najkasnije u roku od tri mjeseca upute Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, u svrhu dopune predmetnog zakona prekršajnim odredbama u vezi s nasilničkim ponašanjem u prometu“, broj: 01-50-1-938/21 od 29. 4. 202;
 3. Rang-liste kandidata za članove Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, te iz reda ostalih, podnositelj: Regulatorna agencija za komunikacije BiH, materijali broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 4. 2021.;
 4. Tekuća pitanja.

 

 

► 15. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost
BiH
▪ 12 sati Plava dvorana

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH;
 2. Razmatranje Izvješća o izdanim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2018. godinu (podnositelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-50-18-721/20 od 3. 2020.);
 3. Razmatranje lzvješća o realizaciji izdanih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2018. godinu (podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-926/21 od 28. 4. 2021.);
 4. Razmatranje Informacije o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka sa 16. sjednice Zastupničkog doma, održane 3. 2. 2021., broj: 01,02-50-18-388/21 od 5. 5. 2021.);
 5. Razmatranje Informacije o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za siječanj 2021. godine (podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, realizacija zaključka sa 16. sjednice Zastupničkog doma, održane 3. 2. 2021., broj: 01,02-50-18-993/21 od 7. 5. 2021.);
 6. Razmatranje Informacije s oznakom “povjerljivo”, akt broj: P-POV-08-04-2-1-2/21 od 12. 1. 2021.;
 7. Razmatranje Izvješća s oznakom “povjerljivo”, akt broj: P-POV-07-03-10-7-14/21 od 10. 3. 2021.

 

 

 

► 64. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine
▪ 17 sati dvorana 2/I.

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 63. sjednice Neovisnog povjerenstva;
 2. Razmatranje predstavki zatvorenika Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (K.O.):
 1. predstavka broj: 05/6-50-17-782/21 od 9.4.2021;
 2. predstavka broj: 05/6-50-17-782-2/21 od 9.4.2021;
 3. predstavka broj: 05/6-50-17-845/21 od 19.4.2021;
 4. predstavka broj: 05/6-50-17-846/21 od 19.4.2021;
 5. predstavka broj: 05/6-50-17-847/21 od 19.4.2021;
 6. predstavka broj: 05/6-50-17-848/21 od 20.4.2021;
 7. predstavka broj: 05/6-50-17-849/21 od 20.4.2021;
 8. predstavka broj: 05/6-50-17-933/21 od 29.4.2021;
 9. predstavka broj: 05/6-50-17-934/21 od 29.4.2021;
 10. predstavka broj: 05/6-50-17-935/21 od 29.4.2021;
 11. predstavka broj: 05/6-50-17-936/21 od 29.4.2021;
 12. predstavka broj: 05/6-50-17-941/21 od 30.4.2021;
 13. predstavka broj: 05/6-50-17-942/21 od 30.4.2021;
 14. predstavka broj: 05/6-50-17-943/21 od 30.4.2021;
 15. predstavka broj: 05/6-50-17-944/21 od 30.4.2021;
 16. predstavka broj: 05/6-50-17-945/21 od 30.4.2021;
 17. predstavka broj: 05/6-50-17-978/21 od 6.5.2021;
 18. predstavka broj: 05/6-50-17-979/21 od 6.5.2021;
 19. predstavka broj: 05/6-50-17-980/21 od 6.5.2021;
 20. predstavka broj: 05/6-50-17-981/21 od 6.5.2021;
 21. predstavka broj: 05/6-50-17-982/21 od 6.5.2021;
 1. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (B.E.), broj: 05/6-50-17-850/21 od 20.4.2021.;
 2. Dopis Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj: 06-15-1-888-1/21 od 15.4.2021. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 19.4.2021. broj: 05/6-50-15-27-63-4/21;
 3. Dopis Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj: 03-15-1-893-10/21 od 19.4.2021. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 27.4.2021. broj: 05/6-50-17-625/21, 05/6-50-17-661/21, 05/6-50-17-660/21 i 05/6-50-17-719/21;
 4. Tekuća pitanja
 1. Obavijest Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-6-16-17/21 od 27.4.2021.;
 2. Plan aktivnosti za lipanj 2021. godine

 

 

 1. 5. 2021.

► 71. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH ▪ 17 sati Plava dvorana

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 70. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Informacija: Kronološki pregled aktivnosti i status provedbe presude u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, podnositelj: Dervo Sejdić;
 3. Tekuća pitanja:
 4. Razmatranje tehničke opremljenosti Vijeća nacionalnih manjina BiH,

Komentari