m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHPREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

Сарајево/Sarajevo 7.5.2021. godine

ZA PERIOD OD 10. 5. DO 14. 5. 2021.

OSTALE SJEDNICE

 

 1. 5. 2021.

 

► 20. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda
▪ 11 sati sala 1/I

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Komisije;
 2. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2573/17 od 15. 1. 2021. (usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i principi prijedloga zakona – postupak u skladu s čl. 99. i 100. Poslovnika Doma);
 3. Inicijativa Denisa Bećirovića, delegata u Domu naroda, koja glasi: „Podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o kinematografiji Bosne i Hercegovine“, broj: 02-50-6-894/21 od 4. 2021. (razmatranje inicijative – postupak u skladu s članom 39. stav (2), a u vezi s članom 9. Poslovnika Doma);
 4. Inicijativa za održavanje zajedničke tematske sjednice, predlagač inicijative: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, (razmatranje inicijative – postupak u skladu s članom 39. stav (2) Poslovnika Doma);
 5. Tekuća pitanja.

► 29. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH ▪ 13 sati Plava sala

 

 DNEVNI  RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice;
 2. Saslušanje svjedoka:
 • Halila Lagumdžije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
 1. Tekuća pitanja.

 

► 1. sjednica Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH ▪ 13 sati 1/I

 

DNEVNI  RED

 1. Konstituiranje Interresorne radne grupe – izbor predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg;
 2. Tekuća pitanja.

Komentari