m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHPREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

Сарајево/Sarajevo 01.04.2022. godine

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

ZA PERIOD OD 04. 04. DO 08. 04. 2022.

 

OSTALE SJEDNICE

  1. 04. 2022.

      9. sjednica Interresorne radne grupe za izmjene izbornog
zakonodavstva
▪ 11 časova Plava sala

 

      DNEVNI  RED      

  1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Interresorne radne grupe;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
  3. Tekuća pitanja.

 

  1. 04. 2022.

      ► 82. sjednica Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine
 ▪ 13 časova Plava sala

 

      DNEVNI  RED    

  1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Savjeta nacionalnih manjina BiH;
  2. Utvrđivanje aktivnosti Savjeta nacionalnih manjina BiH, u skladu sa zaključcima sa sastanka sa visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine, Kiratom Abdrakhmanovim;
  3. Razmatranje aktuelnog stanja u udruženjima nacionalnih manjina, kao posljedice neusvajanja Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu;
  4. Tekuća pitanja.

 

Komentari