m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraPomoć opštinama za programsko budžetiranje

Pomoć opštinama za programsko budžetiranje

Pomoć opštinama za programsko budžetiranje

 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) i UNDP, uz podršku Ministarstva finansija Slovačke, u okviru projekta “Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori”, sprovodi obuke za prelazak opština na programsko budžetiranje.

U cilju adekvatne pripreme jedinica lokalne samouprave za primjenu koncepta programskog budžetiranja i izradu srednjoročnog budžetskog okvira, organizovane su radionice na temu „Programski budžet i srednjoročni budžetski okvir u opštinama u Crnoj Gori“.

Vlada Crne Gore od ove godine ima punu primjenu programskog budžeta.

Programsko budžetiranje predstavlja koncept upravljanja javnim finansijama, koji ima za cilj da poboljša efikasnost i djelotvornost javne potrošnje i poveća transparentnost i odgovornost u korišćenju javnog novca.

Srednjoročni budžetski okvir povezuje proces donošenja javnih politika i postavljanje prioriteta u procesu izrade budžeta na osnovu srednjoročnih (obično trogodišnjih) projekcija prihoda, rashoda i trendova (demografskih i sl.) koji mogu imati uticaj na programske aktivnosti.

U sklopu ovog projekta, imajući u vidu potrebu sprovođenja obuka i unapređenja kapaciteta jedinica lokalne samouprave u ovim značajnim oblastima, od 27. oktobra do 9. novembra 2021. godine održane su četiri radionice. Predavači su bili slovački konsultanti Martin Valentovič, Danka Kovalova i Jan Marusinec.

Radionicama su prisustvovali i imali aktivno učešće sekretari za finansije, službenici lokalnih službi za finansije, kao i službenici potrošačkih jedinica opštinskih budžeta svih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Osim uspješno odrađenih obuka, slovački konsultanti su pripremili i priručnike za programski budžet i srednjoročni budžetski okvir da bi se ove aktivnosti mogle efikasno implementirati.

Komentari