m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 9.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraPodgorička URA: Potrebno da država pruži veću podršku osobama sa autizmom

Podgorička URA: Potrebno da država pruži veću podršku osobama sa autizmom

Podgorička URA: Potrebno da država pruži veću podršku osobama sa autizmom
 U susret Svjetskom danu osoba sa autizmom važno je ukazati na nedovoljni stepen svijesti crnogorskog društva o tom problemu, ali i aktuelizovati problem lica sa autizmom, roditelja i staratelja, ukazali su iz Sekretarijata za socijalne politike, podgoričkog odbora GP URA.
Iz ovog podgoričkog Sekretarijata GP URA ističu da je i mimo ovog datuma, važno da “država pruži veću podršku osobama sa autizmom i njihovim roditeljima, koji se suočavaju sa brojnim i svakodnevnim poteškoćama”.
,,Inkluzija osoba sa autizmom ne smije biti samo na papiru, kako je to decenijama slučaj u Crnoj Gori. Ni danas ne postoje registri djece sa autizmom, niti registri stručnih lica ili specijalizovanih ustanova. Prava koja lica sa autizmom imaju nijesu jasno definisana, niti dovoljna. Za to je neophodna veća sistemska podrška države, lokalne uprave i društva, kako bi se olakšao položaj te ranjive društvene kategorije”, ukazali su iz podgoričkog odbora GP URA.
Iz podgoričke URE ističu da je, kao što su drugoj djeci u Crnoj Gori obezbijeđeni besplatni udžbenici, neophodno izraditi i univerzalne udžbenike za djecu sa autizmom, šta bi im olakšalo praćenje, a nastavničkom kadru održavanje nastave.
,,Potrebna je i konstantna i kontinuirana edukacija nastavničkog/profesorskog kadra, jer se ona ne može završiti na jednom pribavljenom sertifikatu ili završenom kursu. Potrebna nam je i posebna ustanova, kao novi, moderni i kvalitetno opremljeni nacionalni centar za autizam. Sve to su samo neki koraci, koje država i lokalne samouprave ne smiju odgađati, jer je stanje u ovoj oblasti decenijama zapušteno”, objasnili su iz Sekretarijata za socijalnu politiku GP URA.
URA je istakla važnost Svjetskog dana lica sa autizmom, ali i to da “o svima njima, kao i o njihovim roditeljima ili starateljima, ne smijemo razmišljati samo tog dana, već tokom čitave godine, kako bi se položaj lica sa autizmom u što kraćem roku počeo poboljšavati”.

Komentari