m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeHrvatskaPLENARNA SJEDNICA, BRUXELLES – od 17. do 20. svibnja

PLENARNA SJEDNICA, BRUXELLES – od 17. do 20. svibnja

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

PLENARNA SJEDNICA, BRUXELLES – od 17. do 20. svibnja

Rasprava o pozivu na ukidanje patenata za cjepivo protiv bolesti COVID-19

U srijedu će zastupnici raspravljati o pozivu Svjetske trgovinske organizacije na ukidanje prava intelektualnog vlasništva za cjepiva protiv bolesti COVID-19. Prijedlog podržava i vlada SAD-a.

Više klubova zastupnika pozvalo je Komisiju da zatraži ukidanje prava intelektualnog vlasništva na cjepiva protiv bolesti COVID-19 kako bi se podržali globalni napori u pogledu cijepljenja. Poziv je upućen nakon što su nedavno Sjedinjene Američke Države poručile kako podupiru ovu inicijativu.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen nedavno je izjavila da, iako je Europska unija „otvorena za raspravu” o privremenom izuzeću od prava intelektualnog vlasništva, uska grla u proizvodnji, ulaganja u globalnu proizvodnju i doprinosi programu COVAX i dalje ostaju ključni prioriteti za proširenje globalnog pristupa cjepivima.

Nakon rasprave, glasanje o rezoluciji uslijedit će na plenarnoj sjednici u lipnju.

Kontekst

Svaku odluku o odricanju od prava intelektualnog vlasništva donijelo bi Vijeće TRIPS Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a). U listopadu prošle godine Indija i Južna Afrika na razini WTO-a pokrenule su prijedlog da se svi patenti povezani sa sprečavanjem, suzbijanjem širenja bolesti COVID-19 te liječenjem privremeno izuzmu iz zaštite prava intelektualnog vlasništva. U ožujku 2021. skupina zastupnika u Europskom parlamentu i zastupnika iz nacionalnih parlamenata EU-a pozvala je Komisiju da se prestane opirati toj inicijativi.

Poveznice

Odbor za međunarodnu trgovinu

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home/highlights

Besplatne fotografije, video i audio zapisi

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk

Zastupnici će glasati o sljedećoj generaciji programa Erasmus+

Parlament će odobriti novi program EU-a za obrazovanje osposobljavanje, mlade i sport, Erasmus+, za razdoblje 2021. – 2027.

Novi Erasmus+ vrijedan više od 28 milijardi eura u tekućim cijenama bit će znatno uključiviji od prethodnih programa. Poboljšat će se pristup učenju i mobilnosti za kategorije koje su u prošlosti imale manje prilika za sudjelovanje: osobe s invaliditetom, osobe koje žive u siromaštvu, na udaljenim lokacijama, osobe migrantskog podrijetla itd.

U usporedbi s prethodnim programom Erasmus+, novi će se program proširiti kako bi se pružila potpora mobilnosti osoba obuhvaćenih programom obrazovanja odraslih. Pomoći će ljudima svih dobnih skupina i iz svih sredina da steknu nove radne i životne vještine, što će im pomoći da se bolje prilagode promjenama koje donosi predstojeća zelena i digitalna tranzicija.

Na raspravi u srijedu zastupnici će se vjerojatno baviti pitanjima mobilnosti i obrazovanja povezanima s bolešću COVID-19 te izazovima u tim područjima koji očekuju Europu nakon okončanja pandemije.

Zajednička konferencija za medije o programima: Erasmus+, Kreativna Europa i EU snage solidarnosti u utorak, 18. svibnja u 10:30.

Poveznice

Nacrt izvješća

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229485EN.pdf

Priopćenje za medije o glasanju u odboru: (10.5.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03814/culture-and-education-committee-backs-the-new-structural-programmes-2021-2027

Izvjestitelj Milan Zver (EPP,Slovenija)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96933/MILAN_ZVER/home

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0191(COD)

Video: Covid-19 i Erasmus: Iskustva učenika

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev

Besplatne fotografije, video i audio materijali o novm programu Erasmus+

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/erasmus_15210_pk

Glasanje o paketu od 17,5 milijardi eura za prijelaz na zeleno gospodarstvo

Očekuje se da će Parlament u srijedu odobriti Fond za pravednu tranziciju, ključan za potporu regijama u klimatski neutralnoj tranziciji do 2050.

Iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT) financirat će se pomoć pri traženju posla, usavršavanje i prekvalifikacije te aktivno uključivanje u gospodarstvo u promjeni. Podupirat će se i mikropoduzeća, poslovni inkubatori i institucije za istraživanja, kao i ulaganja u nove energetske tehnologije, energetsku učinkovitost i održivu lokalnu mobilnost. Za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda neće biti prihvatljiva ulaganja u fosilna goriva, spaljivanje otpada te razgradnju ili izgradnju nuklearnih elektrana.

U okviru Fonda države članice morat će se usredotočiti na najmanje razvijene i najudaljenije regije i otoke EU-a. Na inicijativu Parlamenta uvest će se „Mehanizam za zeleno nagrađivanje” ako se sredstva Fonda za pravednu tranziciju povećaju nakon 31. prosinca 2024. Ta dodatna sredstva raspodjeljivat će se među državama članicama, a one koje uspiju smanjiti industrijske emisije stakleničkih plinova dobit će više novca.

Kontekst

Fond za pravednu tranziciju (FPT) obuhvaća 7,5 milijardi eura iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i dodatnih 10 milijardi eura iz Instrumenta EU-a za oporavak. Riječ je o prvom stupu mehanizma za pravednu tranziciju, ključnom instrumentu za potporu regijama, industrijama i radnicima za koje se očekuje da će se suočiti s najvećim izazovima u provedbi europskog zelenog plana.

Poveznice

Priopćenje za medije nakon postizanja političkog dogovora (09.12.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en

Izvjestitelj Manolis Kefalogiannis (EPP, Grčka)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home

Odbor za regionalni razvoj

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home/highlights

Proširenje EU-a: Zastupnici će ocijeniti stanje u Turskoj i Crnoj Gori

U utorak će zastupnici raspravljati o najnovijim događajima u Turskoj i pristupnim pregovorima Crne Gore. U srijedu će biti objavljeni rezultati glasanja o dvjema rezolucijama.

Očekuje se da će zastupnici kritizirati tursku vladu zbog odstupanja od europskih vrijednosti i standarda, posebno u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava. Na dnevnom redu bit će i nezakonite aktivnosti Turske u istočnom Sredozemlju, kao i njezino miješanje u Siriji, Libiji i Azerbajdžanu. Turska je zemlja kandidatkinja za pristupanje EU-u, no pristupni pregovori zapravo su zamrznuti od 2018.

U zasebnoj rezoluciji o Crnoj Gori zastupnici će izraziti potporu njezinu putu prema EU-u te pozvati novu vladu da se usredotoči na daljnje reforme.

Kontekst

Izvješća o proširenju odgovor su Europskog parlamenta na godišnja izvješća Komisije o državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za pristupanje EU-u. Rezolucije usvojene na plenarnoj sjednici predstavljaju službeno stajalište Parlamenta u pogledu odnosa EU-a s tim zemljama.

Konferencija za medije s izvjestiteljem za Tursku: srijeda.

Poveznice

Nacrt izvješća o Turskoj

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0153_EN.html

Nacrt izvješća o Crnoj Gori

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0131_HR.html

Izvjestitelj EP-a za Tursku Nacho Sánchez Amor (S&D, Španjolska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197722/NACHO_SANCHEZ+AMOR/home

Izvjestitelj EP-a za Crnu Goru Tonino Picula (S&D, Hrvatska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/112744/TONINO_PICULA/home

Kratka studija EP-a: Izvješćča za Tursku 2019/2020, 12.5.2021.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690592

Kratka studija EP-a: Izvješća za Crnu Goru 2019/2020, 12.5.2021.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690596

Priopćenje za medije: MEPs condemn Turkey’s activities in Varosha, Cyprus, and call for sanctions, 26.11.2020. (en)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions

Studija EP-a: Implementation of the EU Trust Funds and the Facility for Refugees in Turkey – Update- March 2021, 25.03.2021. (en)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)691520

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk

Klimatske promjene: Zastupnici za obnovljivi vodik i integrirane energetske sustave

U izvješćima o kojima će se raspravljati u ponedjeljak bit će predstavljeni prijedlozi za dekarbonizaciju europskog energetskog sustava, industrije i prometa.

Vodik proizveden iz obnovljivih izvora ključan je za energetsku tranziciju Europe. U prvom od dva izvješća o kojima će zastupnici raspravljati navodi se da samo obnovljivi vodik može održivo doprinijeti postizanju klimatske neutralnosti u EU-u.

Zastupnici naglašavaju potrebu za razvrstavanjem različitih vrsta vodika prema načinu njihove proizvodnje. Zastupnici naglašavaju da bi vodik koji se temelji na fosilnim gorivima trebalo postupno što prije ukinuti. Trebalo bi uvesti i slična ograničenja za uvezeni vodik kako bi se izbjeglo tzv. „istjecanje ugljika” te kako bi se potrošačima pomoglo u informiranju o okolišnim podacima vodika koji upotrebljavaju.

U drugom se izvješću poziva na integraciju energetskih sustava EU-a. Zastupnici tvrde da bi se planiranim i provedenim sustavom koji povezuje različite nositelje energije, infrastrukturu i sektore potrošnje energije poboljšala energetska učinkovitost i smanjili društveni troškovi.

Rezultati glasanja bit će objavljeni u srijedu.

Poveznice

Nacrt izvješća o europskoj strategiji za vodik

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0116_HR.html

Nacrt izvješća o europskoj strategiji za integraciju energetskih sustava

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0062_HR.html

Priopćenje za medije nakon glasanja u odboru (22.03.2021.) (en)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210319IPR00438/meps-advocate-push-for-renewable-hydrogen-integration-of-energy-systems

Izvjestitelj Jens Geier (S&D, Njemačka)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96833/JENS_GEIER/home

Izvjestitelj Christophe Grudler (RE, Francuska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197557/CHRISTOPHE_GRUDLER/home

Datoteka postupka – strategija za vodik

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2242(INI)&l=en

Datoteka postupka – integracija energetskog sustava

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2241(INI)&l=en

Istraživanje EP-a: Hydrogen as an energy carrier for a climate-neutral economy (en)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689332/EPRS_BRI(2021)689332_EN.pdf

Istraživanje EP-a: Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise? (en)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626091/IPOL_STU(2018)626091_EN.pdf

Zastupnici traže fleksibilniji Fond solidarnosti EU-a uz brže dobivanje sredstava

Fond solidarnosti EU-a trebalo bi prilagoditi kako bi se bolje odgovorilo na klimatske promjene i česte prirodne katastrofe u EU-u i usredotočilo na rizične regije.

U nacrtu izvješća o kojem će se raspravljati u ponedjeljak i o kojem će se glasati u utorak zastupnici pozivaju Komisiju da istraži načine za smanjenje birokracije i osiguravanje „brzog djelovanja i brze pomoći” za regije i zemlje pogođene nekom katastrofom. U tekstu se također naglašava „ključna” važnost poboljšanja pripravnosti i prevencije rizika. Očekuje se da će Parlament zahtijevati da Europski fond solidarnosti (EUSF) ima sredstva za poboljšanje otpornosti Europe na klimatske promjene, a ne samo za reagiranje na posljedice.

Zastupnici također zahtijevaju da se posebna pozornost posveti najudaljenijim područjima EU-a, otocima i područjima podložnima intenzivnim seizmičkim ili vulkanskim aktivnostima, koja su posebno izložena riziku od prirodnih katastrofa. Oni žele veću suradnju među državama članicama tijekom prekograničnog odgovora na katastrofe.

Kontekst

Fond solidarnosti Europske unije (EUSF) osnovan je nakon velikih poplava u srednjoj Europi 2002. kako bi se državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupu EU-u pružila brza financijska pomoć u slučaju velikih prirodnih katastrofa. Od tada je iz EUSF-a dodijeljeno oko 6,6 milijardi eura pomoći za približno 100 prirodnih katastrofa u 23 države članice i u jednoj državi kandidatkinji.

Kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 područje primjene Fonda prošireno je u ožujku 2020. kako bi se obuhvatile krizne situacije velikih razmjera u području javnog zdravlja.

Poveznice

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2087(INI)&l=en

Izvjestitelj Younous OMARJEE (Ljevica, Francuska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/30482/YOUNOUS_OMARJEE/home

Odbor za regionalni razvoj

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home/highlights

Besplatne fotografije, video i audio zapisi

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=natural%20disaster&

Zastupnici će odobriti novi program EU-a za kulturu

Očekuje se da će zastupnici prihvatiti novu generaciju programa „Kreativna Europa” koji omogućuje do sada najveću potpora EU-a kulturnom i kreativnom sektoru.

U okviru novog programa uložit će se 2,2 milijarde eura u kulturni i kreativni sektor, čime će se prepoznati važnost kulture i pomoći industriji u oporavku od pandemije bolesti COVID-19.

Osim povećanja proračuna od 36 %, zastupnici su uspjeli osigurati da se posveti veća pažnja uključenosti i rodnoj ravnopravnosti, kao i posebna potpora suvremenim glazbenim sektorima i izvedbama uživo – kao najteže pogođenima pandemijom.

Tijekom rasprave u utorak, zastupnici će vjerojatno raspravljati o oporavku kulturnog i kreativnog sektora nakon okončanja pandemije COVID-a 19. Većina glazbenih i kulturnih objekata diljem Europe i dalje je zatvorena zbog mjera zaštite javnog zdravlja.

Zajednička konferencija za medije o programima Erasmus +, Kreativna Europa i EU snage solidarnosti: u utorak, 18. svibnja u 10.30

Poveznice

Nacrt izvješća o uspostavi prpograma Kreativna Europa (2021. – 2027.)
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229507HR.pdf

Izvjestitelj Massimiliano SMERIGLIO (S&D, Italija)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197791/MASSIMILIANO_SMERIGLIO/home

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0190(COD)&l=en

Studija EP-a: Kreativna Europa

Creative Europe programme 2021-2027 (europa.eu)

Besplatne fotografije, video i audio materijali o programu “Kreativna Europa”

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/creative-europe_18402_pk

Ostale teme

– Strategija prema Izraelu i Palestini

– Zastupnici će odobriti program volontiranja za mlade EU-a

– Oživljavanje pravila o okolišnoj odgovornosti u EU-u

– Modernizacija oporezivanja tvrtki

– Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj i Francuskoj u vezi s prirodnim katastrofama te Albaniji, Austriji, Belgiji, Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Crnoj Gori, Portugalu, Rumunjskoj, Srbiji, Španjolskoj u vezi s izvanrednom situacijom u području javnog zdravlja

– Zaštita boraca za okoliš od zastrašivanja i nasilja

– Nezakoniti prijenosi sportskih događaja preko interneta

– Sukob interesa i zlouporaba fondova EU-a – Zastupnici raspravljaju o slučaju češkog premijera Babiša

-Poticanje europskog gospodarstva uz pomoć zakonitih migracija

-Prijenos podataka u Ujedinjenu Kraljevinu i SAD – pitanja zaštite privatnosti građana EU-a

– Pomoć osobama raseljenima zbog klimatskih promjena

– Poginuli u Sredozemnom moru i operacije traženja i spašavanja

– Migracijska politika EU-a: poziv na mjere kojima se štite ljudska prava

– Nova industrijska strategija EU-a

– Tehnologije za umjetnu inteligenciju moraju poštovati vrijednosti EU-a

– Dogovor EU-a o demografiji kako bi se zaustavila depopulacija

– Mobilnost radne snage unutar EU-a kao alat za pokrivanje potreba tržišta za radnom snagom

– Kineske protusankcije protiv subjekata EU-a te zastupnika u Europskom i nacionalnim parlamentima

– Nacrt izmjene proračuna br. 2/2021: Financiranje odgovora na COVID-19, uključujući poboljšanja i ažuriranja povezana s konačnim donošenjem višegodišnjeg financijskog okvira

Komentari