m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHOdržana javna debata o hidroenergetskim projektima na Drini

Održana javna debata o hidroenergetskim projektima na Drini

Povodom 22. marta, Svjetskog dana voda, danas je u Foči održana javna debata na temu izgradnja hidroelektrana Buk Bijela, Foča i Paunci. Predstavnice međunarodnih nevladinih organizacija i udruženja građana iz BiH, Srbije i Crne Gore predstavile su zainteresovanoj javnosti hronologiju projekta Buk Bijela, rizike koje on nosi kao i problematiku koja se za njega vezuje, odnosno negativne posljedice koje bi njegova izgradnja imala po životnu sredinu.

CENTAR ZA ŽIVOTNU SREDINU

Komentari