m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 9.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 81. SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BIH

ODRŽANA 81. SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BIH

Сарајево/Sarajevo 31.03.2022. godine

 

ODRŽANA 81. SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BIH

Na 81. sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH primljena je k znanju Informacija sa zajedničkog sastanka Vijeća nacionalnih manjina BiH i Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske.

K znanju je primljena i usmena informacija o pomoći izbjeglicama ukrajinskog porijekla, čiji je podnosilac predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Andrija Svatok.

Vijeće je k znanju primilo i usmenu informaciju o izboru članova Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, čiji je podnosilac članica Vijeća nacionalnih manjina BiH Todorka Jovanović. Članovi Vijeća usvojili su zaključak da od Komisije za zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčko Distrikta BiH zatraže detaljnu informaciju o načinu i kriterijima izbora članova Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH. Također, Vijeće je usvojilo zaključak kojim osuđuje svaki vid zloupotrebe prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini od osoba koje, izjašnjavajući se istovremeno i kao pripadnici konstitutivnog naroda i kao pripadnici neke od nacionalnih manjina, zloupotrebljavaju pravo nacionalnih manjina radi sticanja materijalne ili neke druge koristi.

Članovi Vijeća primili su k znanju i usmenu informaciju Nedžada Jusića o objavljenom konkursu Vlade Tuzlanskog kantona za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2021/2022. godini. Uz ovu informaciju usvojeni su i sljedeći zaključci kojim Vijeće nacionalnih manjina BiH:

  • podržava svaki vid podrške u obrazovanju romske nacionalne manjine, kao i podršku u obrazovanju drugih nacionalnih manjina u BiH;
  • izražava zahvalnost Udruženju Roma „Euro Rom“ Tuzla na aktivnostima koje su dovele do odvajanja posebnih finansijskih sredstava za obrazovanje učenika nacionalnih manjina u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona;
  • zahvaljuje se Vladi Tuzlanskog kantona na odvojenim finansijskim sredstvima za obrazovanje Roma i drugih nacionalnih manjina;
  • poziva kantonalne vlade u Federaciji BiH, izuzimajući Vladu Tuzlanskog kantona, Vladu Republike Srpske i Odjel za obrazovanje Brčko Distrikta BiH da u svojim budžetima odvoje finansijska sredstva za podršku u obrazovanju Roma i drugih nacionalnih manjina po uzoru na Tuzlanski kanton. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Komentari