m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 2.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiH ODRŽANA 71. SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BiH

 ODRŽANA 71. SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BiH

Sarajevo: 21. 05. 2021. godine

 ODRŽANA 71. SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BiH

 

Na 71. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Informacija u kojoj je sadržan hronološki pregled aktivnosti i status provedbe presude u predmetu “Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine”, čiji je podnositelj Dervo Sejdić.

Članovi Vijeća primili su k znanju i Informaciju o početku realizacije Programa „Romacted II“ 2021.- 2024. u Bosni i Hercegovini.

Podnositelj Informacije Nedžad Jusić kazao je da će druga faza Romacted-a, programa koji finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope, biti implementirana u naredne četiri godine, te da se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. Kako je Jusić obrazložio, predviđeno je da nadležni timovi za podršku budu sastavljeni od organizacija za podršku, tematskih konsultanata i fasilitatora, te da u svakoj zemlji-korisniku organizacija za podršku bude odgovorna za implementaciju ovog programa. Za implementaciju programa u našoj zemlji određena je organizacija “Euro Rom” iz Tuzle, dok će gospodin Nedžad Jusić imati ulogu kontakt  – tačke.

K znanju su primljeni i sljedeći dokumenti pristigli Komisiji:

  • Izvještaj sa trećeg sastanka Koordinacionog odbora za nacionalne manjine, čiji je izvjestitelj Dragan Marković,
  • Odgovor Općine Ilidža u vezi s pokušajem uklanjanja romskog naselja u ovoj Općini,
  • Prijedlog dopisa za nadležne organe vlasti u vezi s osiguravanjem finansiranja udruženja nacionalnih manjina u BiH,
  • Informacija o statusu zahtjeva za informacijom upućenom Odboru za Rome, a u vezi s izlaznošću Roma na lokalne izbore,

Informacija o tehničkoj opremljenosti Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Komentari