m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 2.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 64. SJEDNICA NEZAVISNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE USLOVA BORAVKA U ZAVODIMA

ODRŽANA 64. SJEDNICA NEZAVISNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE USLOVA BORAVKA U ZAVODIMA

Сарајево/Sarajevo 21.05.2021. godine

ODRŽANA 64. SJEDNICA NEZAVISNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE USLOVA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA LICA NAD KOJIMA SE IZVRŠAVAJU KRIVIČNE SANKCIJE I DRUGE MJERE

 

Na 64. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine razmatrano je više predstavki jednog zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. Nezavisna komisija primila je k znanju ove predstavke, te je donijela odluku da zaključi dalji rad po ovim predstavkama.

Razmatrana je i predstavka jednog zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, od 20. 4. 2021. godine. U vezi s ovom predstavkom, Nezavisna komisija zatražila je očitovanje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Primljen je k znanju dopis Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH od 15.4.2021. godine.

Nezavisna komisija k znanju je primila i dopise Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH od 19.4.2021. godine.

K znanju je primljeno i obavještenje oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 27.4.2021. godine.

Nezavisna komisija na sjednici je utvrdila i Plan aktivnosti za juni 2021. godine.

Komentari