m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Monday / February 6.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeHrvatskaEkonomija HROdržana 6. sjednica Gradskog vijeća

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća

Rovinj – Rovigno, 24. studenog/novembre 2022.

 

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća

Proračun za 2023. godinu planiran je u iznosu od 35.417.380,00 eura

U velikoj sali Doma kulture danas je održana šesta ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinj-Rovigno tijekom koje je usvojen Nacrt Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu u prvom čitanju. Proračun za 2023. godinu planiran je u iznosu od 35.417.380,00 eura.

Najveći udio od 41,08% namijenjen je Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju u sklopu kojeg su planirani brojni kapitalni i infrastrukturni projekti.

Najzahtjevniji je svakako projekt rekonstrukcije glavnog gradskog trga, a iznosom od 3.843.520,00 eura planiran je početak radova rekonstrukcije dijela I. i III. faze. Investicijom od otprilike 2.641.184,00 eura izraditi će se projektna dokumentacija, ishoditi građevinska dozvola te započeti s provedbom postupka javne nabave za radove izgradnje autobusnog kolodvora Concetta.

Za izradu glavnog projekta te pripremu za početak rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Jurja Dobrile osiguran je iznos od 843.200,00 eura, dok je 683.500,00 eura predviđeno za početak  rekonstrukcije i dogradnje područnog odjeljenja vrtića Mondelaco, uz traženje dodatnih izvora financiranja putem natječaja kako bi se projekt mogao realizirati u cijelosti.

Sredstvima u visini od 530.892,00 eura  financirati će se rekonstrukcija zgrade u kojoj će biti smješten Centar za mlade Dr. ing. Dino Škrapić, MBA, dok je 489.000,00 eura namijenjeno projektu energetske obnove Dječjeg vrtića Neven.

U Rovinjskom Selu planira se rekonstrukcija Trga Matka Laginje (255.000,00 eura) te rekonstrukcija dvorane Doma kulture (79.500,00 eura).

 

Nastavak započetih projekata

Od projekta koji se nastavljaju u Proračunu je uključeno popločenje okolnog trga crkve sv. Eufemije (245.000,00 eura), rekonstrukcija zgrade kazališta Antonio Gandusio (195.000,00 eura), odnosno uređenje sadržaja prizemlja zgrade, zatim dovršetak rekonstrukcije dijela Ulice Centener – Tartini sa pripadajućom infrastrukturom oborinske odvodnje i parkiralištem (191.750,00 eura) te rekonstrukcija zgrade Gradskog sata (20.000,00 eura), odnosno obnova unutrašnjosti i satnog mehanizma.

Na potezu Borik-Amarin će se iznosom od 132.730,00 eura izgraditi biciklistička straka, a 77.500,00 eura predviđeno je za izgradnju druge dionice šetnice Punta Muccia.

 

Planirana digitalizacija usluga grada

Od novih projekata 31.750,00 kuna biti će investirano u izgradnju dječjeg igrališta obale Nona, a sve kako bi se ovo područje uredilo i za najmlađu populaciju.

Iznosom od 148.949,00 financirati će se projekt „Rovinj-Rovigno Direct“ kojim je planirano uspostavljanje funkcionalne digitalne platforme koja će omogućiti digitalizaciju usluga grada koje trenutno to nisu, kroz web i mobilnu aplikaciju (dvosmjerna komunikacija između građana i gradske uprave i službi, pregled i plaćanje svih gradskih i komunalnih računa mobilnim i on-line bankarstvom, uspostava „Gradske službe za podršku“ (service desk), te koja će omogućiti funkcionalnost unosa elektroničkih obrazaca kao formalnih zahtjeva prema gradu, uz slanje notifikacija građanima s ciljem optimizacije i digitalizacije.

 

Zadržana visoka socijalna osjetljivost

Proračun za 2023. zadržao je visoku socijalnu komponentu. Udio od 39,68% namijenjen je Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u čijem je programu predviđen iznos od 641.310,00 kuna kojim su osigurane potpore socijalno najpotrebitijim građanima, pomoći umirovljenicima, jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima, jednokratne pomoći za novorođenčad, pomoć za hranu za dojenčad te ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi, dok je 264.371,00 eura namijenjeno javnim potrebama u zdravstvu.

Komentari