m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 30. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET PREDSTAVNIČKOG DOMA

ODRŽANA 30. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET PREDSTAVNIČKOG DOMA

Сарајево/Sarajevo 26.4.2022. godine


ODRŽANA 30. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET PREDSTAVNIČKOG DOMA

 

Na 30. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojeni su Godišnji izvještaji Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Komisija je usvojila i Izvještaje o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Usvojeni su i revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2020. godinu, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Članovi Komisije podržali su modifikovanu poslaničku inicijativu Mirjane Marinković Lepić kojom se Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Savjetu ministara BiH nalaže da, u roku od 90 dana, koriguje cijenu takse koja se plaća prilikom izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

 

Komentari