m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 28. SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA

ODRŽANA 28. SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA

Сарајево/Sarajevo 27.04.2022. godine

ODRŽANA 28. SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA

 

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je na 28. sjednici u drugom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH. Prethodno, Predstavnički dom nije usvojio pet prijedloga amandmana koje je na ovaj Prijedlog zakona uložila poslanica Mirjana Marinković – Lepić.

Po hitnom postupku Predstavnički dom usvojio je Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Dom je po hitnom postupku usvojio i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Prethodno je usvojen zahtjev poslanika Arnauta da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Po hitnom postupku usvojen je i Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija. Dom je prethodno usvojio zahtjev poslanica Mirjane Marinković – Lepić i Aide Baričije da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom u prvom čitanju i po skraćenom postupku usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je  Zahtjev poslanice Mirjane Marinković – Lepić za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegijumu doma upućen je i Zahtjev poslanika Nikole Lovrinovića za razmatranje Prijedloga zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je i  Zahtjev poslanika Adila Osmanovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku.

Dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, Safet Softić, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Denis Zvizdić. U skladu s Poslovnikom, Dom je zadužio Ustavnopravnu komisiju da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona, koji se razmatra po skraćenom postupku i u prvom čitanju.

Dom po drugi put nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. U skladu s Poslovnikom, obustavljen je zakonodavni postupak u vezi s ovim Prijedlogom zakona.

Predstavnički dom je Zajedničku komisiju oba doma PSBiH za usaglašavanje teksta Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine imenovao poslanike Predraga Kožula, Almu Čolo i Obrena Petrovića.

Na osnovu zaključka sa 16. sjednice Zajedničkog kolegijuma oba doma PSBiH, Predstavnički dom usvojio je Odluku o upućivanju zahtjeva za dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini po ubrzanoj proceduri, čiji je predlagač Dom naroda PSBiH. Ovom Odlukom predsjedavajući oba doma zaduženi su da, u ime PSBiH, na osnovu iskazane posvećenosti reafirmisanju evropskog puta BiH upute inicijativu u formi odgovarajućeg pismenog zahtjeva Evropskom parlamentu, Evropskom savjetu, Evropskoj komisiji i Savjetu Evropske unije.

Dom je usvojio i Deklaraciju o dobijanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, čiji je predlagač poslanik Nikola Lovrinović.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog rezolucije poslanika Nikole Lovrinovića o ustavnom ponašanju nosilaca vlasti na državnom nivou.

Dom je usvojio zaključak povodom rasprave o Zahtjevu poslanika Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, koji glasi: „Zadužuje se Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH da s 30. 11. 2022, a najkasnije do 10. 12. 2022, Predstavničkom domu PSBiH dostavi detaljnu analizu efekata primjene Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini“.

Dom je usvojio zaključak koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH traži od Savjeta ministara BiH da bez odgađanja iz tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH izdvoji iznos od 250.000,00 evra za pomoć građanima Ukrajine“.

Usvojeni su i zaključci koji glase:

 1. „Predstavnički dom PSBiH poziva Predsjedništvo BiH da hitno donese potrebne odluke radi pružanja humanitarne pomoći stanovništvu i državi Ukrajini;
 2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Savjet ministara BiH da hitno obezbijedi finansijska sredstva, organizuje i dostavi potrebnu humanitarnu, zdravstvenu ili drugu prijeko potrebnu pomoć stanovništvu i državi Ukrajini;
 3. Predstavnički dom PSBiH poziva vlade oba entiteta, kantonalne vlade, opštine i gradove u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa svojim mogućnostima, organizuju i pruže humanitarnu pomoć stanovništvu i državi Ukrajini“.

Dom nije usvojio Prijedlog rezolucije o osudi agresije na Ukrajinu, čiji su predlagači poslanici iz Kluba SDA.

Nisu usvojeni ni sljedeći prijedlozi zaključaka:

 • Prijedlog zaklјučka poslanice Edite Đapo koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH upućuje zahtjev svim zemlјama i organizacijama, članicama Savjeta za implementaciju mira da hitno suspenduju Rusku Federaciju iz ovog tijela. Rusija je izvršila agresiju na Ukrajinu i kao takva ne može promovisati i sprovoditi mir u Bosni i Hercegovini“;
 • Prijedlog zaklјučaka poslanika Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta koji glase: – „Nalaže se Savjetu ministara BiH da bez odgađanja produži period bezviznog boravka državlјana Ukrajine na teritoriji Bosne i Hercegovine sa 30 na 90 dana. – Nalaže se Savjetu ministara BiH da bez odgađanja uvede mogućnost ulaska državlјana Ukrajine u Bosnu i Hercegovinu sa ličnim kartama. – Nalaže se Savjetu ministara BiH da bez odgađanja uvede vizni režim za državlјane Ruske Federacije, odnosno da raskine sporazum o bezviznom režimu koji je 2013. skloplјen između Savjeta ministara BiH i Vlade Ruske Federacije. Posebno je neophodno odmah uvesti vizni režim za nosioce diplomatskih pasoša Ruske Federacije koji po tom sporazumu u Bosni i Hercegovini mogu boraviti bez vize do 90 dana, uzimajući u obzir mogućnost agenata Putinovog režima da koriste ovu privilegiju s cilјem preduzimanja poteza protiv interesa Bosne i Hercegovine. – Nalaže se Savjetu ministara BiH da uputi hitnu humanitarnu i medicinsku pomoć Ukrajini. – Nalaže se Savjetu ministara BiH da u roku od sedam dana ovaj dom obavijesti o svim detalјima sprovođenje ovih zaklјučaka“,
 • Prijedlog zaključka poslanice Borjane Krišto koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH podržava Rezoluciju Evropskog parlamenta od 1. 3. 2022. o ruskoj agresiji na Ukrajinu (2022/2564(RSP)) i Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Ukrajini, te daje punu podršku institucijama Evropske unije u njihovim aktivnostima odgovora na invaziju Ruske Federacije prema Ukrajini“.
 • Prijedlog zaključka poslanice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Zahtjevu poslanika Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, koji glasi: „Zahtijevam da Savjet ministara BiH u roku od 15 dana od usvajanja ovog zaključka u parlamentarnu proceduru uputi set mjera za prevazilaženje trenutnog ekonomskog stanja nastalog usljed agresije Ruske Federacije na Ukrajinu“.

Nije usvojen ni Prijedlog poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 25. sjednice Predstavničkog doma, koja glasi: Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnopravnog poretka države Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Zukan Helez, Nada Mladina, Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Dom nije usvojio ni Prijedlog poslanika Adila Osmanovića za uvrštavanje u dnevni red 25. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: Aktuelna politička i bezbjednosna situacija u BiH nakon unilateralnog pokušaja Narodne skupštine Republike Srpske (RS) da prenese (otme) nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet RS.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće poslaničke inicijative:

 • Poslaničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance,
 • Poslaničku inicijativu Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za provođenje Strategije 2020-2024.,
 • Modifikovanu poslaničku inicijativu Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu civilnih poslova BiH da postigne dogovor s entitetima, Brčko Distriktom BiH i svim kantonima o jedinstvenom sertifikatu s QR kodom, na način da se sertifikati izdaju na nižim nivoima vlasti“,
 • Poslaničku inicijativu Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da pokrene postupak izmjene Pravilnika o vozačkoj dozvoli („Službeni glasnik BiH“, broj 9/19), s cilјem ukidanja člana 24. kojim se reguliše obaveza zamjene vozačke dozvole za lica koja promijene prebivalište.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • Poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji odluku o kvalitetu naftnih tečnih goriva koja je neophodan uslov za članstvo Bosne i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i uputi je u parlamentarnu proceduru,
 • Modifikovana poslanička inicijativa Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da u roku od 75 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim će se značajno pooštriti sankcije za određena djela propisana navedenim zakonom,
 • Poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da, u roku od 60 dana, stavi na dnevni red i odluči po zahtjevima institucija Bosne i Hercegovine za davanje saglasnosti na pravilnike ili izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji državnih institucija. Takođe, Savjet ministara BiH obavezuje se da institucije koje još uvijek nisu dostavile na vrijeme zahtjeve za saglasnost za navedene akte, obaveže na dostavljanje akata u roku od maksimalno 180 dana, te da u istom roku riješi eventualno sporna pitanja s institucijama Bosne i Hercegovine,
 • Modifikovana poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Savjetu ministara BiH da, u roku od 90 dana, koriguje cijenu takse koja se plaća prilikom izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

 

 

Dom nije usvojio sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog okvirnog zakona o klimatskim promjenama,
 • poslaničku inicijativu Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini,
 • poslaničku inicijativu Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka s novousvojenim propisima Evropske unije.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće dokumente:

 • Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: „Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu,
 • Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH,
 • Zaključke iz Mišlјenja Komisije za finansije i budžet o Izvještaju o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH, koji glase: 1. „Predstavnički dom PSBiH traži od Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pristupe realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2020. godinu, te da Predstavničkom domu PSBiH najkasnije do 01. 03. 2022. dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja. 2. Predstavnički dom PSBiH traži od Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da posebnu pažnju posvete jačanju sistema internih kontrola u institucijama BiH, te da s cilјem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja uspostave cjelovit sistem internih kontrola kojim će smanjiti rizik od ponavlјanja istih grešaka ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju“,
 • Zaključak iz Mišljenja Komisije za spoljnu trgovinu i carine o Izvještaju o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2020. godinu, koji glasi: „Komisija za spoljnu trgovinu i carine predlaže Predstavničkom domu PSBiH da vrati Upravnom odboru Izvozno-kreditne agencije BiH na doradu Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, koji će Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH ponovo dostaviti PSBiH“,
 • Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH,
 • Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH,
 • Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, čiji je podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH,
 • Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, s preporukama sadržanim u njemu, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Zaključak iz Mišlјenja Zajedničke komisije za lјudska prava o Specijalnom izvještaju o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošlјavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji glasi: „Nalaže se Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana započne proceduru izbora novog saziva Savjeta za osobe sa invaliditetom“,
 • Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, s preporukama sadržanim u njemu, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Izmjene sadržaja preporuka iz Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, a koje glase: – u tekstu iza prve crtice iza riječi „korake“ dodaju se riječi: „i donesu akcione planove najduže u roku od 60 dana“, – u tekstu iza druge crtice iza riječi „podrške“ dodaju se riječi: „kroz formiranje kancelarija ili određivanje osobe koja će“, – u tekstu iza treće crtice brisati riječi: „da osiguraju podršku“ i iza riječi „propisa“ dodati riječi: „u roku ne dužem od 60 dana“, – u tekstu iza četvrte crtice: • u tekstu pod tačkom 1. na kraju dodati riječi: „u roku ne dužem od 60 dana“, • u tekstu pod tačkom 2. na kraju teksta dodati riječ „odmah“, • u tekstu pod tačkom 3. na početku brisati riječ „osiguranje“ i zamijeniti riječima: „dopunu osiguranja“ i na kraju teksta dodati riječi: „u roku na dužem od 60 dana“,
 • zaključak povodom rasprave o Specijalnom izvještaju o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi Plan realizacije preporuka ombudsmena iz Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini i dostavi na razmatranje Predstavničkom domu PSBiH“,
 • Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2021. godinu,
 • Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2021. godinu.

Radi nedostatka entitetske većine, na usglašavanje Kolegijumu Doma upućeni su sljedeći dokumenti:

 • Izvještaj o radu Savjeta nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu,
 • Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,
 • Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH za 2020. godinu,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucijama BiH,
 • Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,
 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini,
 • Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2021. godinu.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je Informacija Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH o posljedicama finansijske blokade BHRT-a. Uz ovu Informaciju, na usaglašavanje Kolegijumu Doma radi nedostatka entitetske većine upućeni su sljedeći prijedlozi zaključaka:

 • prijedlozi zaključaka poslanika Jasmina Emrića, koji glase:
 1. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo pravde BiH da u roku od 30 dana izradi i dostavi u zakonodavni postupak izmjene Zakona o izvršnom postupku BiH na način da se potraživanje za RTV taksu smatra vjerodostojnom ispravom.
 2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da u najkraćem roku predloži izmjene Zakona o javnom RTV sistemu BiH na način da se obezbijedi održivo finansiranje sva tri javna RTV servisa BiH;

 

prijedlozi zaključaka Kluba poslanika SDA, koji glase:

 1. Tražimo od Poreske uprave FBiH da u saradnji sa Vladom FBiH debrokira račun BHRT-a.
 2. Pozivamo Savjet ministara BiH da što prije uzme u razmatranje aktuelnu situaciju u vezi sa finansiranjem javnog servisa.
 3. Tražimo da nadležni sud ubrza rješavanje predmeta koji se odnose na povrat duga od prikupljanja RTV takse.
 4. Tražimo od Vlade FBiH i Parlamenta FBiH da uskladi svoj Zakon o izvršnom postupku FBiH u dijelu prinudne naplate sa istim zakonom u RS.
 5. Predlažemo odboru JRT sistema BiH da izradi novi model naplate RTV takse kojim bi se na jedinstven način prikupljala RTV taksa na cijelom prostoru BiH;

 

 • prijedlog zaključka poslanika Nermina Nikšića, koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH nalaže Savjetu ministara BiH i Ministarstvu komunikacija i transporta BiH da hitno preduzme aktivnosti na rješavanju blokade računa BHRT-a, obezbjeđenju naplate potraživanja, te stvaranja pretpostavki za nastavak normalnog stabilnog funkcionisanja BHRT-a“;

 

 

 • prijedlozi zaključaka Kluba poslanika Naša stranka – Nezavisni blok, koji glase:
 1. Predstavnički dom PSBiH traži od RTV Federacije BiH da sredstva koja na ime neuplaćenih sredstava od RTV takse duguje RTRS-u, u iznosu od cca. 15 miliona KM, doznači BHRT-u s ciljem saniranja dijela duga od preko 60 miliona KM koji na ime neuplaćenih sredstava od RTV takse RTRS duguje BHRT-u.
 2. Traži se od Savjeta ministara BiH da u roku od 30 dana obezbijedi efikasnu naplatu RTV takse u svim dijelovima BiH, isplatu svih dugovanja na ime RTV takse od strane drugih emitera, te dostavi sve informacije o izbjegavanju naplate i isplate dugovanja nadležnim tužilaštvima.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog odluke o imenovanju Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. Dom je usvojio zaključak koji glasi: „U smislu člana 39. stav 8. Zakona o komunikacijama BiH, PSBiH će odmah pokrenuti postupak s ciljem raspisivanja novog Javnog konkursa za imenovanje članova Savjeta RAK-a BiH.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije,
 • Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Nјemačke o obavlјanju plaćene djelatnosti članova porodica članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva,
 • Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za 2020. godinu između Evropske unije, koju predstavlјa Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlјa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH,
 • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj,
 • Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (BiH) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polјe (Crna Gora) i priklјučnih graničnih dionica,
 • Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske,
 • Sporazuma razmjenom nota između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena,
 • Sporazuma razmjenom nota između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini,
 • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-02, Bosna i Hercegovina, WATSAN program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u RS: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselјe Tabanci u gradu Zvorniku,
 • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Opštine Jajce i Evropske investicione banke, grant Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-04, Bosna i Hercegovina, WATSAN projekat u Federaciji BiH: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u opštini Jajce,
 • Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije, djelujući u ime Evropske unije, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH,
 • Odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija sa Hrvatskom „Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci“ (WB-IGOO-BIH-TRA-02), koje su potpisane 11. decembra 2020. u Luksemburgu i 5. marta 2021. u Sarajevu,
 • Aneksa I Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Deleuša – Vraćenovići; Aneks II Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Hum – Šćepan Polјe; Aneks III Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Sitnica – Zupci i Aneks IV Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Klobuk – Ilino Brdo.

 
Sektor za odnose s javnošću

 

Komentari