m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 26. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA

ODRŽANA 26. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA

Сарајево/Sarajevo 26.4.2022. godine


ODRŽANA 26. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA

 

Na 26. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrđena je usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Ustavnopravna komisija nije podržala principe ovog Prijedloga zakona.

Članovi Komisije utvrdili su usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, Safet Softić, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Denis Zvizdić. Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma nije, međutim, podržala principe ovog Prijedloga zakona.

Komisija je podržala poslaničku inicijativu Mirjane Marinković Lepić koja glasi: „Nalaže se Savjetu ministara BiH da, u roku od 60 dana, stavi na dnevni red i odluči po zahtjevima institucija Bosne i Hercegovine za davanje saglasnosti na pravilnike ili izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji državnih institucija. Takođe, Savjet ministara se obavezuje da institucije koje još uvijek nisu dostavile na vrijeme zahtjeve za saglasnost za navedene akte obaveže na dostavlјanje akata u roku od maksimalno 180 dana, te da u istom roku riješi eventualno sporna pitanja sa institucijama Bosne i Hercegovine“.

Radi odsustva vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH, s dnevnog reda sjednice Komisije skinuta je Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu.

Sektor za odnose s javnošću

Komentari