m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 26. SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA

ODRŽANA 26. SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA

Сарајево/Sarajevo 3.2.2022. godine

INFORMACIJA ZA MEDIJE


ODRŽANA 26. SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA

Na 26. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) data je saglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i Aneksa Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Bratunac (Novi most) – Ljubovija (Novi most),
  • Sporazuma o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine i JP Autoceste FBiH d. o. o. Mostar i Evropske investicione banke, u vezi sa konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora 5c u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelј – Zvirovići) WB19-BIH-TRA-01,
  • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o finansiranju i projektu, zaklјučenog 17. 12. 2019. godine (prvobitni sporazum o finansiranju i projektu) između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlјa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Republike Srpske, koju predstavlјaju Ministarstvo finansija RS i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (Agencija za izvršenje projekta), u iznosu od 10.000.000,00 evra – Energetska efikasnost u javnim zgradama,
  • Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma radi nepostojanja entitetske većine upućen je Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Radi nepostojanja entitetske većine na usaglašavanje Kolegijumu Doma upućen je i Zahtjev poslanica Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma radi nepostojanja entitetske većine upućeni su, u prvom čitanju, sljedeći prijedlozi zakona:

  • Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), kojeg je, po skraćenom postupku, predložio Savjet ministara BiH.

Radi nepostojanja entitetske većine na usaglašavanje Kolegijumu Doma upućene su i sljedeće poslaničke inicijative:

  • inicijativa poslanika Saše Magazinovićakojom se zadužuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan lјekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavlјanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance,
  • inicijativa poslanica Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za sprovođenje Strategije 2020-2024.,
  • inicijativa poslanica Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini. (kraj)

Komentari