m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 25. SJEDNICA KOMISIJE ZA SPOLЈNE POSLOVE

ODRŽANA 25. SJEDNICA KOMISIJE ZA SPOLЈNE POSLOVE

Сарајево/Sarajevo 26.04.2022. godine

ODRŽANA 25. SJEDNICA KOMISIJE ZA SPOLЈNE POSLOVE

 

Na 25. sjednici Komisije za spoljne poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno davanje saglasnosti za ratifikaciju:

  • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije,
  • Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Nјemačke o obavlјanju plaćene djelatnosti članova porodica članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva,
  • Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za 2020. godinu između Evropske unije koju predstavlјa Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlјa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine,
  • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj,
  • Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (BiH) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polјe (Crna Gora) i priklјučnih graničnih dionica,
  • Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za spolјne poslove za 2021. godinu, kao i Orijentacioni plan rada Komisije za spolјne poslove Predstavničkog doma PSBiH za 2022. godinu.

K znanju je primljena Zabilјeška sa sastanka članova Komisije za spolјne poslove Predstavničkog doma PSBiH sa članovima Komisije za spolјne poslove Velike narodne skupštine Republike Turske. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Komentari