m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 9.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 25. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET PREDSTAVNIČKOG DOMA

ODRŽANA 25. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET PREDSTAVNIČKOG DOMA

Сарајево/Sarajevo 24.05.2021. godine

ODRŽANA 25. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET PREDSTAVNIČKOG DOMA

 

Na 25. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvaćena je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. 12. 2020., čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Komisija je podržala modifikovanu poslaničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se „zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u kojim će se regulisati porez na digitalne usluge“.

Komentari