m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 9.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 24. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE DOMA NARODA

ODRŽANA 24. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE DOMA NARODA

Сарајево/Sarajevo 7.3.2022. godine

ODRŽANA 24. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE DOMA NARODA

Na 24. sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te podržani principi Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Utvrđena je usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Komisija je utvrdila usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i za  Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

S dnevnog reda skinuto je utvrđivanje usaglašenosti sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i izjašnjavanje o principima Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Komisija je podržala Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Komisija nije podržala Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2020. godini. Nije podržan ni Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Ustavnopravna komisija Doma naroda nije podržala delegatsku inicijativu Zlatka Miletića broj:02-50-6-2219/21 od 22.12.2021. godine.

Radi nedostatka glasova iz reda jednog konstitutivnog naroda, Ustavnopravna komisija Doma naroda, u skladu sa članom 31. stav (2) Poslovnika, nije mogla dati mišljenje o Zahtjevu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa Zahtjevom Suda Bosne i Hercegovine za ocjenu kompatibilnosti člana 79. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) s odredbama člana I/2 i II/4 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i sa Zakonom o zabrani diskriminacije (“Službeni glasnik BiH”, br. 59/09 i 66/16).

Usvojen je Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za period od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine.

Usvojen je i Orijentacioni radni plan Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za 2022. godinu.

Ustavnopravna komisija Doma naroda konstatovala je da nije nadležna da razmatra dopis Dopis Veterinarske komore Federacije Bosne i Hercegovine. (kraj)

 

S poštovanjem
Sektor za odnose s javnošću

Napomena za medije: Tekst ove informacije za medije na drugim jezicima u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovine dostupan je na veb-stranici www.parlament.ba.

 

Komentari