m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 22. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA NARODA

ODRŽANA 22. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA NARODA

Сарајево/Sarajevo 23.03.2022. godine

ODRŽANA 22. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA NARODA

Na 22. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržani su principi Prijedloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Komisija je od Kolegija Doma naroda PSBiH zatražila produženje roka za dostavu izvještaja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.) u drugoj komisijskoj fazi, kojeg je po skraćenom postupku predložilo Vijeće ministara BiH. Komisija će se o ovom Prijedlogu zakona izjasniti nakon što Direkcija za evropske integracije dostavi mišljenje o predloženim amandmanima.

Radi odsustva predlagača, Komisija je odgodila izjašnjavanje o principima Prijedloga zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Članovi Komisije usvojili su Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2020. godinu, sa predloženim zaključcima u Izvještaju.

Usvojeni su i Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravlјanja i kontrole u institucijama BiH za 2020. godinu, te Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Komisija za finansije i budžet Doma naroda PSBiH nije usvojila Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

K znanju su primljene Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijelјenih za saniranje ekonomskih šteta za period januar – decembar 2020. i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar – decembar 2020. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Komentari