m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 21. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE DOMA NARODA

ODRŽANA 21. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE DOMA NARODA

Сарајево/Sarajevo 26.05.2021. godine

ODRŽANA 21. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE DOMA NARODA

 

Na 21. sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) članovi Komisije razmatrali su Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Nakon rasprave, Komisija je, u skladu sa članom 108. Poslovnika Doma naroda PSBiH, konstatirala da predlagač zakona nije ispravio utvrđene nedostatke u Prijedlogu zakona, te zaključila da je predlagač odustao od navedenog Prijedloga zakona, o čemu će, kako je odlučeno, obavijestiti Kolegij Doma naroda PSBiH.

Članovi Ustavnopravne komisije podržali su Inicijativu Agencije za ravnopravnost spolova BiH za održavanje zajedničke tematske sjednice Ustavnopravne komisije Doma naroda, Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma, Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma i Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH, a u vezi s provođenjem Preporuka 12 (a) iz zaključnih zapažanja UN-ovog Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW) na VI. Periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju preporuka CEDAW, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

K znanju je primljena Informacija o stanju prezentacije audio – zapisa sa sjednica komisija na web-stranici PSBiH, te je odlučeno da se o tome raspravlja na narednoj sjednici.

Komentari