m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 20. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA

ODRŽANA 20. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA

Сарајево/Sarajevo 25.05.2021. godine

ODRŽANA 20. SJEDNICA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA

Na 20. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržani su principi Prijedloga zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Komisija po drugi put nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe za sljedeće prijedloge zakona:

  • Prijedlog zakona o Visokom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte,
  • Prijedlog zakona o Uredu disciplinskog tužioca Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte,
  • Prijedlog zakona o Visokom sudskom vijeću Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte.

Sa dnevnog reda današnje sjednice Komisije skinut je Nacrt izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma, koji je sačinio Ured sekretara Ustavnopravne komisije u saradnji sa Zakonodavno-pravnim sektorom Sekretarijata PSBiH.

Radi odsustva predlagača, sa dnevnog reda sjednice skinuta je inicijativa Agencije za ravnopravnost spolova BiH za održavanje zajedničke tematske sjednice Ustavnopravne komisije Doma naroda, Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma, Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma i Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH, a u vezi s provođenjem Preporuka 12 (a) iz zaključnih zapažanja UN-ovog Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW) na VI. Periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju preporuka CEDAW, čiji je podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Komentari