m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 17. SJEDNICA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA

ODRŽANA 17. SJEDNICA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA

Сарајево/Sarajevo 07.03.2022. godine

ODRŽANA 17. SJEDNICA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je na 17. sjednici Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, čiji je predlagač Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Podržana je poslanička inicijativa Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine, na jedan od dva sljedeća načina: 1. izdavanje takvih certifikata od strane samog ministarstva, na osnovu potvrda o vakcinisanju/prebolovanom COVID-u, koje Ministarstvo pribavi od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko Distrikta, odnosno potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave Ministarstvu, 2. kreiranje i dostavljanje navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata od strane tih organa.

Uz ovu inicijativu usvojen je i zaključak kojim se sugerira da je bolje da se oko jedinstvenih COVID – 19 certifikata postigne dogovor Ministarstva civilnih poslova BiH i nadležnih ministarstava na nižim nivoima vlasti (entiteti, Brčko Distrikt BiH, kantoni), te da jedinstvene certifikate građanima izdaju nadležne institucije na nižim nivoima vlasti.

Komisija je, također, podržala poslaničku inicijativu Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka sa novousvojenim propisima Evropske unije.

Članovi Zajedničke komisije usvojili su, uz preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovni, čiji je predlagač Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH. Komisija je, uz ovaj Izvještaj, usvojila zaključak kojim traži od Vijeća ministara BiH da, u roku od 30 dana od usvajanja ovog Izvještaja, započne implementaciju preporuka koje su navedene u Izvještaju.

Usvojen je i Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, sa preporukama Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Usvojen je, i dalju parlamentarnu proceduru upućen, Prijedlog izvještaja o radu Zajedničke komisije za ljudska prava za 2021. godinu.

Razmatrajući Prijedlog orijentacionog plana rada Zajedničke komisije za ljudska prava za 2022. godinu, Komisija je odlučila da navedeni dokument prihvati ukoliko u narednih sedam dana ne bude primjedbi i sugestija članova Zajedničke komisije.

Zajednička komisija razmatrala je Zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za nominovanje člana/članice Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, te predložila Ministarstvu poslanicu Aidu Baručiju za članstvo u Upravnom odboru ovog Centra.

Članovi Komisije odgodili su izjašnjavanje o Zahtjevu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za nominovanje člana Interresorne radne grupe za pripremu četvrtog periodičnog izvještaja o implementaciji Pakta o građanskim i političkim pravima. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Napomena za medije: Tekst ove informacije za medije na drugim jezicima u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovine dostupan je na veb-stranici www.parlament.ba.

Komentari