m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 17. SJEDNICA KOMISIJE ZA VANJSKU TRGOVINU I CARINE

ODRŽANA 17. SJEDNICA KOMISIJE ZA VANJSKU TRGOVINU I CARINE

Сарајево/Sarajevo 26.4.2022. godine

 

ODRŽANA 17. SJEDNICA KOMISIJE ZA VANJSKU TRGOVINU I CARINE


Na 17. sjednici Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštne Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2021. godinu.

Članovi Komisije podržali su i poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Odluku o kvalitetu naftnih tečnih goriva koja je neophodan uslov za članstvo Bosne i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i uputi je u parlamentarnu proceduru.

U vezi sa sastankom sa predstavnicima Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH, članovi Komisije usvojili su sljedeće zaključke:

Komisija za vanjsku trgovinu i carine u potpunosti podržava zahtjeve Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji su navedeni u Molbi Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te traži od Vijeća ministara BIH da preduzme konkretne poteze u vezi s rješavanjem zahtjeva Sindikata. Također, Komisija predlaže zajednički sastanak sa predstavnicima Vijeća ministara, Sindikatom, Upravnim odborom i menadžmentom Uprave za inidirektno oporezivanje BiH, na kojem bi se raspravljao o zahtjevima ovog Sindikata.

Komisija za vanjsku trgovinu i carine predlaže Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH u proširenom sastavu da u dnevni red 28. sjednice Predstavničkog doma PSBiH uvrsti novu tačku u okviru bi se razmatrala Molba Sindikata Uprave za indirektno oporezivnje BiH za uključivanje u rješavanju problema zaposlenih u Upravi i zahtjev za izmjene postojećeg Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH.

Komisija za vanjsku trgovinu i carine traži od Vijeća ministara BiH i sugeriše Vladi Federacije BiH da pokrenu smjenu članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ismeta Suljendića i Muhameda Kozadre.

Sektor za odnose s javnošću

Komentari