m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 14. SJEDNICA ODBORA ZA ŽALBE GRAĐANA

ODRŽANA 14. SJEDNICA ODBORA ZA ŽALBE GRAĐANA

Сарајево/Sarajevo 25.3.2022. godine


ODRŽANA 14. SJEDNICA ODBORA ZA ŽALBE GRAĐANA

Na 14. sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je devet žalbi, od kojih se pet žalbi odnosi na rad i postupanje policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a četiri žalbe na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH.

Odbor za žalbe građana ocijenio je neosnovanim svih pet žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Od četiri žalbe na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH, tri su ocijenjene kao neosnovane, dok je jedna ocijenjena kao osnovana, te je protiv odgovornog policijskog službenika proveden disciplinski postupak.

Odbor za žalbe građana primio je k znanju informacije Granične policije BiH o postupanju po zaključcima Odbora u vezi sa dvije žalbe, te o okončanim disciplinskim postupcima u dva predmeta. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Komentari