m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 13. SJEDNICA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA  

ODRŽANA 13. SJEDNICA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA  

Сарајево/Sarajevo 24.05.2021. godine

ODRŽANA 13. SJEDNICA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA

 

Na 13. sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, u drugoj komisijskoj fazi, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

K znanju je primljena Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za novembar 2020. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.

Članovi Zajedničke komisije nisu primili k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH i Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

K znanju nije primljena ni Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar 2021. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.

Komisija je primila k znanju Informaciju Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi s predstavkom broj: 03/6-50-17-683/21, te odlučila da istu proslijedi podnositeljici predstavke.

K znanju je primljena i zabilješka s tematske sjednice „Ljudska prava žena u Bosni i Hercegovini“,  koja je održana 23. 2. 2021. godine.

U vezi sa konkursnom procedurom izbora članova novog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, Komisija je usvojila zaključak da obavi intervju sa svakim kandidatom pojedinačno, te, s tim u vezi, zadužila Sekretarijat Zajedničke komisije za ljudska prava da članovima Komisije dostavi kompletne biografije kandidata koji su aplicirali za navedeni konkurs.

Komentari