m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 10. SJEDNICA NEZAVISNOG ODBORA

ODRŽANA 10. SJEDNICA NEZAVISNOG ODBORA

Сарајево/Sarajevo, 19. 04. 2022.

 

INFORMACIJA ZA MEDIJE

 

ODRŽANA 10. SJEDNICA NEZAVISNOG ODBORA

 

Na 10.sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojeni su i u dalju parlamentarnu proceduru upućeni Izvještaj o radu Nezavisnog odbora PSBiH za 2021. godinu i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

U vezi sa tačkom dnevnog reda koja se odnosila na donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata na pozicije direktora i zamjenika direktora policijskih tijela BiH i utvrđivanje teksta Javnog konkursa, Nezavnisni odbor usvojio je zaključak da se izvrše određene tehničke izmjene u tekstu navedene Odluke i u samom tekstu Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata na pozicije direktora i zamjenika direktora policijskih tijela BiH.

Razmatrajući predstavku broj: 05/1-50-17-201/22 od 7. februara 2022. godine članovi  Nezavisnog odbora su, na osnovu sadržaja akta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, zaključili da predstavka nije osnovana, o čemu će pismenim putem obavijestiti i podnosioca predstavke.

K znanju su primljene i arhivirane predstavke broj 05/1-50-17-87-2/22 i broj 05/1-50-17-305/22 od 25. februara 2022. godine. (kraj)

 
Sektor za odnose s javnošću

Komentari