m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHODRŽANA 10. SJEDNICA KOMISIJE ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

ODRŽANA 10. SJEDNICA KOMISIJE ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Сарајево/Sarajevo 20.05.2021. godine

ODRŽANA 10. SJEDNICA KOMISIJE ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Na 10. sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrana su rang – liste kandidata za članove Upravnog odbora Javnog radio – televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, te iz reda ostalih, čiji je podnosilac Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine. Komisija nije podržala rang – liste kandidata i predložila je Predstavničkom domu da donese odluku o poništenju konkursa.

S dnevnog reda sjednice, radi odsustva predlagača, skinuta je poslanička inicijativa Edite Đapo „kojom se zadužuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine i nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od tri mjeseca, upute Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u svrhu dopune predmetnog zakona prekršajnim odredbama u vezi s ‘nasilničkim ponašanjem u saobraćaju’“.

Komentari