m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 2.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHOdržan prvi sastanak rektorskog zbora u BiH sa ministricom civilnih poslova, Ankicom Gudeljević

Održan prvi sastanak rektorskog zbora u BiH sa ministricom civilnih poslova, Ankicom Gudeljević

Sarajevo, 19.05.2021.godine

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Održan prvi sastanak rektorskog zbora u BiH sa ministricom civilnih poslova, Ankicom Gudeljević

Danas je u Sarajevu održan radni sastanak ministrice civilnih poslova, Ankice Gudeljević sa rektorima javnih sveučilišta u BiH. Riječ je o prvom sastanku rektorskog zbora sa jednim ministrom civilnih poslova, stoga je poziv za ovaj sastanak jednoglasno ocijenjen kao veliki korak za buduću uspješnu suradnju. Rektori su, također, istakli da su ohrabreni dopisima koje redovito dobivaju iz Ministarstva, a putem kojih dobivaju informacije o svim aktualnim temama u vezi sa visokim obrazovanjem, internacionalnim programima, znanstvenim mogućnostima istraživačkog rada i imenovanjima u najrazličitijim tijelima internacionalnih znanstvenih odbora, što je također sasvim nova praksa komunikacije Ministarstva i rektorskog zbora.

Jedna od ključnih tema  bio je Zakon o visokom obrazovanju u BiH, neusuglašenosti županijskih zakona sa okvirnim kao i drugim problemima koji se odnose na implementaciju ovog zakona. Jednoglasan je stav da je zakon zastario i da ga treba mijenjati.

Druga tema bila je proces akreditiranja, različiti kriteriji za privatna i javna sveučilišta kao i veoma mali udjel državnih sredstava za znanstveno – istraživački rad. Rektori su naglasili da su se mnogo prije obraćali Ministarstvu civilnih poslova očekujući bio kakvu reakciju ili vid potpore no, nažalost, svaki put bez ikakvog odgovora. Naglašeno je da o problemima treba „empatično promišljati“ jer je to jedini put da se barem neki od njih nadiđu.

Također, navedena  je i nužna potreba za što glasnije zagovaranje za autonomiju visokog obrazovanja te realizacija prioriteta u ovoj oblasti za razdoblje 2016.-2026. godine uz naglasak da je prošlo pet godina otkada je Vijeće ministara donijelo odluku o usvajanju prioriteta za visoko obrazovanja a da se kvalitativni pomaci gotovo i ne vide.

I konačno jedan od većih problema predstavlja i odredba za ulazak stranaca u zemlju čime se umanjuje mogućnost internacionalizacije sveučilišta što je jedan od prioriteta postavljenih 2016. godine.

Ministrica Gudeljević je na kraju naglasila kako je riječ o tek prvom sastanku s rektorskim zborom na kojem su izneseni problemi s kojima se ovaj sektor susreće u svakodnevnom radu i izrazila odlučnost da se ovakvi sastanci nastave te da je spremna prezentirati i zagovarati za sve prijedloge koje dobije od rektorskog zbora, a za dobrobit visokog obrazovanja u BiH.

 

Više vijesti na www.mcp.gov.ba

Komentari