m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHNOVAKOVIĆ – BURSAĆ UČESTVOVALA NA SJEDNICI KOMITETA ZA SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO I ODRŽIVI RAZVOJ PSSE

NOVAKOVIĆ – BURSAĆ UČESTVOVALA NA SJEDNICI KOMITETA ZA SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO I ODRŽIVI RAZVOJ PSSE

Сарајево/Sarajevo 20.05.2021. godine

ČLANICA DELEGACIJE PSBIH U PSSE SNJEŽANA NOVAKOVIĆ – BURSAĆ UČESTVOVALA NA SJEDNICI KOMITETA ZA SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO I ODRŽIVI RAZVOJ PSSE

Članica Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) Snježana Novaković – Bursać učestvovala je danas na sjednici Komiteta za socijalna pitanja, zdravstvo i održivi razvoj PSSE, koja je održana u online formatu.

Članovi Komiteta raspravljali su o jačanju uloge mladih u sprečavanju i rješavanju sukoba. Naglašeno je da se nijedan sukob ne bi trebao rješavati bez uključivanja mladih u traženje rješenja. Mladi se ohrabruju da daju svoj doprinos sprečavanju i rješavanju sukoba kroz odbijanje nasilja i stereotipnih poruka vezanih za rodnu pripadnost.

Raspravljajući o prevazilaženju socio – ekonomske krize prouzrokovane pandemijom virusa korona (COVID-19), članovi Komiteta zaključili su da, uprkos neizvjesnosti, među kreatorima politika i makroekonomistima prevladava “oprezni optimizam” kad je riječ o šansama za društveno – ekonomski oporavak u 2021. i narednim godinama. Kako je rečeno u raspravi, značajniji oporavak je moguć, ali se treba se pozabaviti i rizicima, mogućnostima novog širenja COVID-19, i drugim faktorima.

U raspravi o uticaju pandemije Covid-19 na prava djece, članovi Komiteta izrazili su zabrinutost činjenicom da je pandemija posebno uticala na djecu (svi koji su mlađi od 18 godina), da je ugroženo fizičko i mentalno zdravlje, kao i obrazovni proces i razvoj djece, posebno u siromašnim zemljama. S tim u vezi članovi Komiteta apelovali su na poštovanje principa solidarnosti među državama.

Na sjednici Komiteta raspravljalo se i o položaju neprijavljenih radnika, posebno migranata. S tim u vezi članovi Komiteta podržali su, kako je rečeno, ključan stav komesarke za ljudska prava Savjeta Evrope koji glasi: „bez papira, ali ne i bez prava“.

Komentari