m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 9.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraNAJAVA: Okrugli sto „Najnovija sudska praksa ESLJP i izvršenje presuda Suda u odnosu na Crnu Goru”

NAJAVA: Okrugli sto „Najnovija sudska praksa ESLJP i izvršenje presuda Suda u odnosu na Crnu Goru”

NAJAVA: Okrugli sto „Najnovija sudska praksa ESLJP i izvršenje presuda Suda u odnosu na Crnu Goru”
 
Vrhovni sud Crne Gore, Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i AIRE Centar iz Londona, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici održaće u četvrtak 27.05.2021.godine od 10h do 13h Okrugli sto „Najnovija sudska praksa ESLJP i izvršenje presuda Suda u odnosu na Crnu Goru”.
 
Na Okruglom stolu će biti predstavljene publikacije „Analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru za 2020.godinu” i „Priručnik s odabranim slučajevima iz novije prakse Evropskog suda za ljudska prava”.
 
Okrugli sto će otvoriti v.d. predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore Stanka Vučinić, Nj. E. britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Maddocks i Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan u AIRE centru. U okviru radnog dijela, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić i sudija Vrhovnog suda Crne Gore Miraš Radović predstaviće Priručnik i Analizu, a sudija Evropskog suda za ljudska prava ispred Crne Gore Ivana Jelić će dati kratak osvrt o značaju navedenih dokumenata za pravni poredak u Crnoj Gori.

Komentari