m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraMarović: Sve žene zaslužuju jednaku šansu za dostojanstven život i očuvan lični integritet

Marović: Sve žene zaslužuju jednaku šansu za dostojanstven život i očuvan lični integritet

Marović: Sve žene zaslužuju jednaku šansu za dostojanstven život i očuvan lični integritet
 Povodom 8.marta, Međunarodnog dana žena, moramo konstatovati da sve žene u Crnoj Gori nemaju mogućnost prosperiteta, ličnu sigurnost i bezbjednost, kao i prostor za samoaktuelizaciju.
Veliki broj žena nažalost nije zapošlen, a takođe je primjetan rast stope nasilja u porodici. Brojne žene u Crnoj Gori, a naročito u sjevernom regionu, nemaju uslove za dostojanstven život i lični napredak, i ovo stanje bi moralo da zabrine predstavnike izvršne vlasti. Svi zajedno kao društvo moramo da pokažemo saosjećanje i podršku svim žrtvama nasilja, te da im ujedno osiguramo mogućnost da o nasilju slobodno govore. Žene su hrabre, mudre i požrtvovane, i nerijetko mudrije i staloženije razmišljaju od muškaraca. MM PzP će nastaviti da apostrofira probleme sa kojima se suočavaju mnoge žene u našem društvu sa ciljem da se njihove šanse za napredak približno ujednače i dovedu u mnogo bolji položaj.
Nikolina Marović,
Član MM PzP

Komentari