m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraKoordinacioni tim predložio Vladi da obezbjedi 750.000, 00 eura za Avio-helikoptersku jedinicu MUP-a Crne Gore

Koordinacioni tim predložio Vladi da obezbjedi 750.000, 00 eura za Avio-helikoptersku jedinicu MUP-a Crne Gore

ODRŽANA DRUGA SJEDNICE KOORDINACIONOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE:

Koordinacioni tim predložio Vladi da obezbjedi 750.000, 00 eura za Avio-helikoptersku jedinicu MUP-a Crne Gore

 

Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje, održao je drugu sjednicu 28. marta 2022. godine, kojom je predsjedavala ministarka odbrane Olivera Injac.

U cilju hitnog djelovanja, Koordinacioni tim, u susret predstojećoj požarnoj sezoni, razmotrio je ažurirane informacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i to: Informaciju o potrebi unapređenja stanja u  Avio-helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova i Informaciju o potrebi nabavke srednjeg, višenamjenskog helikoptera.

Imajući u vidu da je neophodno hitno djelovanje i preveniranje većih posljedica od požara po zdravlje i imovinu ljudi, Koordinacioni tim predložio je Vladi da obezbijedi dodatna sredstva za Avio-helikoptersku jedinicu u iznosu od 750.000, 00 eura, od čega jedan dio je predviđen za osiguranje vazduhoplova, a drugi dio sredstava za opravku aviona i helikoptera.

Savjetnik predsjednika Vlade, prof. dr Vojo Laković, iskoristio je priliku da skrene pažnju na potrebu sistemskog rješavanja problema sa kojima se suočava sistem zaštite i spašavanja, te da isto zahtijeva analitičan i strateški pristup. Preporučio je da bi svako iz svoje nadležnosti trebalo da da puni doprinos na stvaranju održivog i pouzdanog sistema zaštite i spašavanja.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Komentari