m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHKONFERENCIJA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

KONFERENCIJA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Сарајево/Sarajevo 8.3.2022. godine

INFORMACIJA ZA MEDIJE

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI POLOVA PREDSTAVNIČKOG DOMA ADIL OSMANOVIĆ I ČLANICA KOMISIJE LJUBICA MILJANOVIĆ UČESTVOVALI NA KONFERENCIJI POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i članica Komisije Ljubica Miljanović učestvovali su na konferenciji kojom je danas u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obilježen 8. mart, Međunarodni dan žena.

Konferencija, čiji je organizator Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, imala je tematski karakter budući da se razgovaralo o ravnopravnosti spolova u kontekstu zaštite okoline i klimatskih promjena.

U uvodnom obraćanju učesnicima konferencije, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Adil Osmanović ocijenio je da je stepen ostvarivanja ravnopravnosti spolova uzročno – posljedično vezan za razvoj ekonomije, politike i kulture pojedinih zemalja, ali također i za zaštitu okoline i za društvenu pravdu, što, kako je rekao, zahtijeva ravnopravno učešće žena i muškaraca kao nosilaca i korisnika održivog razvoja po mjeri čovjeka.

Prema riječima Osmanovića, pravedan društveni razvoj, koji podrazumijeva pomoć siromašnim, a naročito posebno ugroženim grupama žena, doprinijet će smanjenju diskriminacije po bilo kojoj osnovi, a posebno će uticati na to da se ruše stereotipi o jačem ili slabijem spolu, te osigurati potpuno ravnopravno učeće oba spola u  izgradnji boljeg i sigurnijeg svijeta.

Osmanović je pozvao na veće uključivanje žena u zaštitu okoline i smanjenje posljedica klimatskih promjena. Od svih nas se zahtijeva odgovorno rukovanje okolinom koju smo od predaka dobili na korištenje, a ne u vlasništvo i koje treba da ostavimo u nasljeđe našim potomcima, rekao je Osmanović čestitajući svim ženama današnji praznik (govor g. Osmanovića u cjelosti možete pročitati ovdje).

U uvodnom dijelu učesnicima konferencije obratili su se i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić, šefica Misije OSCE-a u BiH ambasadorica Kathleen Kavalec, ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH Johanna Strömquist i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u BiH Ingrid Macdonald.

O iskustvima i dobrim praksama Evropske unije (EU) i drugih država u vezi sa ravnopravnošću spolova u kontekstu zaštite okoline i klimatskih promjena govorili su zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Jurgis Vilcinskas, ambasadorica Austrije u BiH Ulrike Hartmann, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u BiH Matthew Field i zamjenica šefa Misije Ambasade SAD u BiH Deborah Mennuti.

Tokom konferencije bilo je riječi i o politikama u BiH u vezi s ravnopravnošću žena, kao i o podršci međunarodnih organizacija institucijama BiH s ciljem snažnijeg uključivanja žena u ove društvene procese, o čemu je govorio predstavnik UN Women David Sounders.

U ime organizatora zaključke i preporuke konferencije, koji će biti poslani svim institucijama koje se bave pitanjima ljudskih prava i ravnopravnosti polova, sumirala je direktorka Agencije za ravnopravnost polova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Samra Filipović – Hadžiabdić. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Napomena za medije: Tekst ove informacije za medije na drugim jezicima u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovine dostupan je na veb-stranici www.parlament.ba.

Komentari