m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHIzvršena primopredaja 229 laptopa za najugroženije učenike u okviru projekta “Osmislimo obrazovanje ponovno!”

Izvršena primopredaja 229 laptopa za najugroženije učenike u okviru projekta “Osmislimo obrazovanje ponovno!”

Sarajevo, 26. 4. 2022.godine

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Izvršena primopredaja 229 laptopa za najugroženije učenike u okviru projekta “Osmislimo obrazovanje ponovno!”

 

Ministrica civilnih poslova BiH, Ankica Gudeljević danas je preuzela 229 laptopa, koje su UNICEF i UNESCO u BiH osigurali u sklopu projekta “Osmislimo obrazovanje ponovno! Kreiranje kvalitetnijeg obrazovanja za djecu tijekom i nakon COVID-19 krize, s fokusom na najugroženije”. Laptope su uručili predstavnici Ujedinjenih naroda u BiH, predvođeni rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih naroda u BiH, dr. Ingrid Macdonald, predstavnicom UNICEF-a, dr. Rownak Khan, te voditeljem ureda UNESCO-a u Sarajevu, Sinišom Šešum, i namijenjeni su za osnovne i srednje škole, te visokoškolske institucije iz Unsko-sanskog kantona, Županije zapadnohercegovačke i Republike Srpske.

Prema podacima UNICEF-a i UNESCO-a iz 2020. godine blizu 4,700 učenika osnovnih i srednjih škola nisu imali pristup online nastavi zbog nedostatka IKT opreme i internet konekcije.

Ministrica Gudeljević zahvalila je predstavnicima Ujedinjenih naroda, a posebice UNICEF-u i UNESCO-u na kontinuiranoj suradnji i angažmanu u osiguravanju jednakog pristupa obrazovanju za sve učenike, a posebice one najugroženije istaknuvši da je: “Vidljivo da se u Bosni i Hercegovini susrećemo sa velikim izazovima, naročito kada su u pitanju ishodi učenja, koji su i dalje niži nego u zemljama Europske unije, kvaliteta obrazovanja koju trebamo unaprijediti, kao i uvjete u kojima se odvija nastavni proces, te da su ovi izazovi su posebice bili izraženi u vrijeme kada je pandemija bila na vrhuncu, kao i u mnogim drugim zemljama širom svijeta. Obrazovni sustavi u Bosni i Hercegovini morali su brzo reagirati i praktično preko noći prijeći iz izravnog i tradicionalnog u alternativne oblike nastave i učenja”, dodavši da: “Danas kada sumiramo rezultate projekta, možemo sa sigurnošću reći da je ostvaren temeljni cilj projekta: odgovoriti na izazove prouzročene COVID-19 pandemijom i gubicima u procesu obrazovanja, kroz rodno-osjetljivi pristup i konačno, ohrabriti učenike i roditelje da ne odustaju od pohađanja nastave.“

Nemogućnost pristupa obrazovanju može dovesti do značajnih gubitaka u učenju, a dugoročno može produbiti obrazovni i socio-ekonomski jaz. Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, dr. Ingrid Macdonald istaknula je: “Ujedinjene nacije u BiH su posvećene potpori obrazovnim vlastima, nastavnicima, učenicima i roditeljima u pristupu najnovijim inovacijama u obrazovanju i u zatvaranju digitalnog jaza. Naš cilj je da nijedno dijete ne ostane bez pristupa obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Zajedno s našim partnerima sam ponosna na to što je Fond glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za oporavak od Covid-19 pandemije podržao UNICEF, UNESCO, ILO i UNV u naporima da se postave stabilni temelji za transformaciju obrazovnih sustava sa “Osmislimo obrazovanje ponovno” inicijativom”.

Voditelj ureda UNESCO-a u Sarajevu, Siniša Šešum naglasio je važnost definiranja minimalnih standarda za nabavu IKT opreme: “Dokument na čijoj izradi i usvajanju su kroz višemjesečni konzultativni proces radile sve obrazovne vlasti u BiH, značajan je iskorak u procesu digitalizacije obrazovanja, te omogućava sinkronizaciju kvalitete opreme, a koja odgovara realnim potrebama na svim razinama obrazovanja. Kroz ostvarenu suradnju sa kompanijom Microsoft, sve nadležne obrazovne institucije, imaju mogućnost nabave potrebne opreme po povoljnim uvjetima, čime se ostvaruju velike uštede, a samim time se otvara mogućnost za nabavku što većeg broja opreme za djecu iz najugroženijih obitelji.”kazao je Šešum.

Nabava IKT opreme kroz ovaj projekt realizirana je u sklopu suradnje sa kompanijom Microsoft kroz “Shape the Future” program. Ova program omogućava nabavu opreme za obrazovne svrhe po vrlo povoljnim tarifama, uz popuste na cijenu softvera od oko 95%.

Dr. Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-a u BiH, naglasila je važnost pristupa svakog djeteta IKT-u i mrežama: “Nedostatak IKT opreme i interneta ne ograničava samo djecu i mlade da se povežu na mrežama. To ih sprečava da se natječu u modernoj ekonomiji. To ih izolira od svijeta. A u slučaju zatvaranja škola, poput onih kojeg su doživjeli zbog pandemije, to uzrokuje i lišavanje obrazovanja. Otvoreno rečeno: nedostatak pristupa opremi i internetu košta sljedeću generaciju njihove budućnosti.”

 

Predmetna oprema u narednom periodu bit će isporučena obrazovnim vlastima u Republici Srpskoj, Unsko-sanskom kantonu, te Županiji zapadnohercegovačkoj, kako bi bila dodijeljena na korištenje najugroženijim učenicima u osnovnim i srednjim školama, te studentima na visokoškolskim institucijama.

 

Više vijesti na www.mcp.gov.ba

Komentari